MENU

Ženista sa môže pomýliť len raz

Zložením vojenskej prísahy ukončili 12. februára v Základni výcviku a mobilizačného doplňovania Martin (ZaVaMD) čakatelia svoju základnú prípravu na službu v ozbrojených silách. Po základnom vojenskom výcviku podľa odborností pokračujú v odbornom výcviku. Vstupný odborný výcvik ženijných odborností prebieha takisto z epidemiologických dôvodov v martinskej bubline.

Veliteľ roty výcviku, bojovej podpory a bojového zabezpečenia kapitán Dušan Ertl pripomína, že kurz trvá 7 týždňov. Záverečné praktické skúšky ženistov čakajú 11. marca a ukončenie kurzu a prevzatie certifikátov o deň neskôr. Je náročný aj preto, lebo je nahustený. „Cvičí sa prakticky od rána do večera, šesť dní v týždni, len v nedeľu majú voľno. Všetkých 21 účastníkov kurzu musí dobre zvládnuť nielen teoretické základy svojej odbornosti, ale aj praktické úlohy. Veď nie náhodou sa hovorí, že ženista sa môže pomýliť len raz,“ zdôrazňuje veliteľ roty.

Riadiaci praktického zamestnania nadrotmajster Peter Ištvan poznamenáva, že v rámci odborného výcviku pripravujú ženistov pre útvary v celých ozbrojených silách. „Aj napriek súčasnej situácii sa musia naučiť všetko, čo budú potrebovať. S jedinou výnimkou, že v tomto kurze z pochopiteľných epidemiologických dôvodov neabsolvujú bojové trhanie a prácu s reálnymi výbušninami.“

Jeho kolega, inštruktor prípravy ženijných odborností rotmajster Rastislav Šinal pripomína, že v aktuálnom zamestnaní sa na pracoviskách technickej kontroly mín a ich adjustácie, teda skompletizovania, učia o praktickej činnosti s protitankovou mínou tretej generácie PT Mi-Ba III. Na pracovisku deadjustácie si zasa vyskúšali aj jej rozobratie. „Musia zvládnuť aj skompletizovať roznetové zariadenie, teda roznecovač a rozbušku a následne ich vybratie z míny. Protitankovú mínu tretej generácie musia potom v závere praktického zamestnania aj správne položiť. Som rád, že napriek nahustenému programu sa účastníci odbornej prípravy snažia získať čo najviac poznatkov, sú iniciatívni.“

Telo míny a tlakový kotúč protitankovej míny sú vyrobené z textilného bakelitu. Odporový prstenec a výsuvné držadlo sú z polyamidu. Ostatné časti míny sú vyrobené z bakelitu, iba hrot úderníka a zpruha úderníka sú kovové. Celková hmotnosť protitankovej míny aj s roznetkou je bez 20 dekagramov 11 kilogramov. Muži i ženy, budúci ženisti pri zamestnaní pracovali s dvoma mínami. Mínu nie je možné zistiť klasickou mínovou hľadačkou na kovové míny.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text a foto: Jozef Žiak, MO SR via Veliteľstvo pozemných síl Trenčín, Ozbrojené sily SR /r

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.