MENU

Snežní spojári

V ešte stále studených februárových dňoch roku 2021 sa v prostredí hrebeňa Veľkej Fatry uskutočnil spojársky seminár pod vedením inštruktorov Výcvikovej základne Síl pre špeciálne operácie.

Cieľom kurzu bolo overiť a otestovať vedenie rádiovej prevádzky na dlhú vzdialenosť v pásme krátkych vĺn, zjednotiť operačné postupy spojárskych odborností vo vysokohorskom prostredí ovplyvnené nadmorskou výškou a v neposlednom rade preveriť aj fyzickú a psychickú odolnosť príslušníkov 5. pluku špeciálneho určenia (5. pšu) Žilina.

Spojársky seminár bol vedený a dôkladne plánovaný s ohľadom na vplyv vysokohorského prostredia na pôsobiace jednotky, teda hroziace lavíny, pády na strmých svahoch, podchladenie a na vedenie rádiovej prevádzky. Cvičiaci zápasili s problémom uzemnenia rádiovej stanice na ľadovom, kamennom a snehovom podloží bariéry masívu Veľkej Fatry, s ukotvením antén, nízkymi teplotami a stále sa meniacimi poveternostnými podmienkami.

Účastníci výcviku museli absolvovať presun hrebeňom v dĺžke 34 kilometrov so značnou záťažou. Všetku spojovaciu techniku, zdravotnícky materiál, jedlo a vodu transportovali v záprahu na nosidlách UT 2000. Mokrý a ťažký sneh im pritom neuľahčoval pohyb ani obsluhu rádiových prostriedkov.

Cieľ kurzu bol splnený a potvrdil pripravenosť príslušníkov spojovacích odborností 5. pšu operovať v zložitých podmienkach a v ťažko dostupnom teréne v zimnom období.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text a foto: inštruktor VZSŠO, Veliteľstvo Síl pre špeciálne operácie, Ozbrojené sily SR /r

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.