MENU

Vojenské lesy a majetky SR získali viac ako

päť miliónov eur na protipovodňové projekty


Štátny podnik Vojenské lesy a majetky SR získal od Ministerstva životného prostredia SR nenávratný finančný príspevok v celkovej výške 5 073 500,41 eura na realizáciu projektov protipovodňových opatrení v povodí tokov Malina a Balážov potok.

„Vďaka týmto financiám bude možné zabezpečiť zníženie povodňového ohrozenia obyvateľov mesta Malacky a zabezpečiť tiež ochranu majetku štátu v tejto oblasti, ktorý je v pôsobnosti Vojenských lesov a majetkov SR,“ priblížil generálny riaditeľ štátneho podniku Ján Jurica.

Ako ďalej priblížil, výška nenávratného finančného príspevku na projekt protipovodňových opatrení v povodí toku Malina je 2 518 222,18 eura pri celkových nákladoch projektu 2 798 024,64 eura a na projekt protipovodňových opatrení v povodí Balážovho potoka je zazmluvnený nenávratný finančný príspevok vo výške 2 555 278,23 eura pri celkových nákladoch projektu 2 839 198,03 eura.

Úspech štátneho podniku spadajúceho pod rezort obrany ocenil aj minister obrany SR Jaroslav Naď, ktorý predmetnú oblasť pred časom navštívil aj osobne. „Ochrana a bezpečnosť obyvateľov je pre nás v rezorte obrany na prvom mieste, a to aj takýmto spôsobom. Som si istý, že okrem mňa ocenia úsilie vojenských lesov a majetkov aj všetci obyvatelia tejto lokality,“ vyzdvihol.

Súčasťou rekonštrukcie existujúcich objektov bude aj realizácia tzv. zelených opatrení zameraných na vybudovanie ostrovov pre hniezdenie miestneho vtáctva, vybudovanie lagúny pre obojživelníky a zvýšenie dna pre podporu akvakultúrneho spoločenstva, pričom dve oblasti budú od jestvujúcich rybníkov v rámci prác oddelené hrádzami z dôvodu podpory obnovy jelšového porastu.

Rezortný štátny podnik Vojenské lesy a majetky SR realizoval v oblasti protipovodňovej ochrany už viaceré projekty, pričom dodnes vybudoval už celkovo 11 protipovodňových poldrov a realizoval 230 technických a biotechnických opatrení.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text: Ministerstvo obrany SR – KOd
Foto: Vojenské lesy a majetky SR

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.