MENU

Rok 2020 potvrdil dôležitosť OS SR

v krízovom manažmente krajiny


V nedeľu 21. marca uplynul presne rok od nástupu nového vedenia na Ministerstvo obrany SR. Jeho predstavitelia hodnotia toto obdobie ako náročnú výzvu nielen vzhľadom na pandémiu, no tiež v rámci transparentnosti a otvorenosti rezortu. V nasledujúcom období chce vedenie ministerstva pokračovať v reálnom, transparentnom a intenzívnom rozvoji ozbrojených síl a napĺňaní zahraničnopolitických záväzkov.

„Celý rok 2020 bol poznačený pandémiou Covid-19, ministerstvo obrany nevynímajúc. Som však nesmierne hrdý na fantastickú prácu celého rezortu, špeciálne našich ozbrojených síl, ktoré potvrdili, že sú naozaj funkčným a veľmi dôležitým prvkom krízového manažmentu našej krajiny,“ vyzdvihol minister obrany SR Jaroslav Naď. Zároveň dodal, že rezort obrany pokračuje v pomoci aj naďalej – tisícky vojakov sú denne nasadené na pomoc v nemocniciach, pri trasovaní, testovaní, očkovaní či pri zaisťovaní bezpečnosti.

Pre efektívne fungovanie potrebujú ozbrojené sily vhodné podmienky. Aj toto bola jedna z výziev pre nové vedenie rezortu, ktoré zdedilo infraštruktúru v častokrát havarijnom stave, nedostatočné výstrojné zabezpečenie vojakov či kauzami poznačené modernizačné projekty. „Vojaci si môžu byť istí, že nám na nich veľmi záleží a že pre nich vytvárame vhodné prostredie na to, aby si mohli 100-percentne plniť svoje úlohy – my im na to dáme adekvátne zabezpečenie aj výstroj. V tejto oblasti sa nám podaril naozaj obrovský skok oproti minulosti – do infraštruktúry v rezorte sme investovali takmer 100 mil. eur, ďalších 17,8 mil. eur sme dali na výstroj vojakov, pričom podobnú sumu vynaložíme aj tento rok. Samozrejme budujeme aj novú infraštruktúru, pretože naše ozbrojené sily potrebujú rásť,“ uviedol minister.

V prípade modernizačných projektov vyzdvihol minister J. Naď veľké úsilie v prospech posunu vpred za dodržania priorít transparentnosti, otvorenosti a efektivity vynakladania financií. „V rámci otvorenej komunikácie, odtajnenia viacerých zmlúv a zastavenia a prehodnotenia netransparentných nákupov v rezorte môžeme povedať, že sme výrazne posunuli aj v tejto oblasti. Už tento týždeň plánujeme podpísať zmluvu na obstaranie 3D rádiolokátorov, pričom nové radary sú v procese aj pre vojenské letiská, ktoré tiež prechádzajú veľkou rekonštrukciou. Okrem toho pokračujeme v projektoch, ktoré majú zmysel – napríklad obrnené vozidlá, či už kolesové alebo pásové. Veľmi veľa úsilia dávame aj do prezbrojenia ručnými zbraňami, nákupu ženijnej techniky, ale tiež automobilov a autobusov,“ priblížil šéf rezortu obrany.

Ďalším úspechom je schválenie novej Obrannej stratégie SR, jasné zahraničnopolitické bezpečnostné smerovanie a reálne napĺňanie záväzkov v podobe navýšenia počtu príslušníkov OS SR v zahraničných misiách a operáciách medzinárodného krízového manažmentu či navýšenia prostriedkov na obranu. „Prvýkrát v histórii sme dosiahli v rámci výdavkov na obranu 2 % HDP, čím skvalitňujeme spôsobilosti našich ozbrojených síl a zároveň uisťujeme spojencov, že Slovensko je stabilným a zodpovedným partnerom v oblasti obrany a bezpečnosti,“ potvrdil minister J. Naď.

Ako potvrdil aj štátny tajomník Marian Majer, pre rezort obrany to bol náročný rok. „Napriek tomu si myslím, že zoznam výsledkov jasne ukazuje, že to bol aj pomerne efektívny rok. Verím, že na priebežné výsledky a úspechy nadviažeme v nasledujúcom období,“ povedal. Náčelník Generálneho štábu OS SR gen. Daniel Zmeko pri príležitosti bilancie uplynulého roka poďakoval vojakom za skvelú prácu, ich rodinám za podporu a tiež verejnosti za dôveru a priazeň. „Zároveň by som veľmi rád poďakoval vedeniu rezortu obrany za vytvorenie veľmi konštruktívnej atmosféry, ktorá smeruje k napĺňaniu cieľov Ozbrojených síl SR. Chcel by som zdôrazniť, že v poslednej dobe sa v rámci dostupných zdrojov v plnej miere rešpektujú všetky požiadavky Ozbrojených síl SR,“ ocenil.

Pre rezort obrany bol rok 2020 paradoxne aj rokom stabilizácie. Vo viacerých oblastiach bolo totiž potrebné realizovať radikálne kroky pre zmenu zdedeného stavu, a to vrátane celkovo 7 trestných oznámení pre podozrenia zo spáchania rôznych trestných činov. V nastolenom trende transparentnosti, otvorenosti a intenzívneho rozvoja chce súčasné vedenie ministerstva pokračovať aj v nasledujúcom období.

Rok rezortu obrany pod novým vedením si môžete pozrieť v PDF súbore – TU.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text: Ministerstvo obrany SR – KOd /r
Foto: Jakub Neubauer – MO SR

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.