MENU

Spoločná hliadka zameraná na envirokriminalitu

Ani príslušníkom Vojenskej polície nie je cudzia téma, ktorá rezonuje spoločnosťou a to téma ochrany prírody. Vojenských policajtov z Oddelenia policajného výkonu Zvolen priestupky a trestné činy na úseku envirokriminality neobchádzajú.

V snahe eliminovať túto nežiadúcu protispoločenskú činnosť bol vykonaný dohovor zo strany Oddelenia policajného výkonu Zvolen s Vojenskými lesmi a majetkami, š. p., Pliešovce, so Štátnou ochranou prírody SR a Obvodným oddelením Policajného zboru SR Zvolen.

Výsledkom bola spoločná hliadková služba, ktorá sa konala dňa 13. marca 2021 vo Vojenskom obvode Lešť. Táto činnosť bola zameraná na environmentálnu kriminalitu, kontrolu zabezpečenia ochrany majetku vojenskej správy a kontrolu oprávnenosti vstupov do vojenských objektov a priestorov. Predmetná hliadková služba bola vykonaná v nočných až ranných hodinách. Na hliadke sa aktívne zúčastnili príslušníci Vojenskej polície, Štátnej ochrany prírody SR a VLM, š. p., Pliešovce z lesnej a poľovnej stráže. Súčinnostná hliadka vykonala kontrolu na miestach Vojenského obvodu Lešť, a to aj v ťažko dostupnom teréne.

Zúčastnené strany deklarovali ochotu v spoločnej činnosti pokračovať aj v budúcnosti, a tým predchádzať možnému páchaniu envirokriminality v priestoroch Ministerstva obrany SR.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text a foto: Vojenská polícia, Ozbrojené sily SR

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.