MENU

Univerzitní CBVSS pro generální štáb

připravilo čtyři desítky důstojníků


Stejně jako samotná výuka i závěrečné zkoušky dvou letošních běhů kurzů generálního štábu proběhly distančně přes aplikaci MS Teams. Formou obhajoby závěrečné práce kurzy úspěšně zakončilo 43 frekventantů 38. KGŠ brigádního generála Františka Moravce a 39. KGŠ armádního generála i.m. Karla Janouška.

Obhajoby závěrečných prací proběhly ve dnech 17. a 18. března. Frekventanti virtuálně vystoupili před komisí, v jejímž čele stál ředitel sekce rozvoje sil MO ČR generálmajor Ivo Střecha. Spolu s ním obhajoby posuzovali významní experti na vojenské umění jako generálporučík vv. Jaroslav Kolkus, generálporučík v zál. František Malenínský a generálmajor vv. Jiří Halaška. Vystoupení adeptů generálního štábu sledovala i rektorka-velitelka UO plukovnice gšt. Zuzana Kročová, která se přímo zapojila do obhajoby závěrečné práce plukovnice Ivy Bednářové. Nejlepších výsledků dosáhli plukovník Ladislav Stolárik, zástupce velitele 25. protiletadlového raketového pluku a podplukovník Aleš Tesař, vedoucí vědecký pracovník CBVSS.

Kurzy generálního štábu připravují důstojníky v hodnostech podplukovník a plukovník na působení ve vyšších armádních pozicích v oblastech strategické řízení, bezpečnostní a obranná politika, leadership a vojenské umění. Jejich garantem je Centrum bezpečnostních a vojensko-strategických studií Univerzity obrany.

Na další snímky se můžete podívat – ZDE.

Text: Viktor Sliva /r
Foto: Univerzita obrany v Brně

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.