MENU

Nasadenie príslušníkov ZZ III. v boji proti covidu

Príslušníci Zásobovacej základne III. Zemianske Kostoľany pôsobia už od začiatku pandémie pri plnení aktivít priamo spojených s opatreniami proti zabráneniu šírenia ochorenia Covid-19. Popri asistenčných úlohách spočívajúcich v skladovaní a rozvoze dezinfekčných komodít a nebezpečného odpadu vykonávajú aj vysoko rizikové aktivity.

V roku 2021 počas druhej vlny celosvetovej nákazy sú kontinuálne nasadzovaní v operácii „Spoločná hradba“ v prospech Nemocnice s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach a príslušného RÚVZ a Nemocnice Svet zdravia a RÚVZ v Partizánskom (triáž, trasovanie a činnosť na MOM), taktiež v operácii „Spoločná zodpovednosť“, kde ako koordinátori v pravidelných intervaloch podporujú samosprávu okresu Prievidza vo viac ako 20 testovacích miestach.

Navyše každý týždeň tím profesionálnych vojakov základne ako administratívny prvok odberových tímov v spolupráci s EOD Nováky pôsobí v dočasnom testovacom mieste objektu „Zámoček“ Zemianske Kostoľany pri testovaní profesionálnych vojakov a zamestnancov útvarov a zariadení okrsku Prievidza a rtn. Bc. Miroslav Súľovský z Centra potrubnej dopravy plní úlohy zdravotníka v testovacom mieste Jaselských kasární posádky Topoľčany. Poďakovanie patrí všetkým vojakom a vojačkám, ktorí odvádzajú skvelú prácu a so cťou reprezentujú ZZ III.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text a foto: mjr. JUDr. Patrik Šantora, Zásobovacia základňa III – Zemianske Kostoľany, Ozbrojené sily SR /r

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.