MENU

Odborné zhromaždenie veliteľa 2. mb Prešov

Dňa 31. marca 2021 sa na pôde 21. mechanizovaného práporu v Trebišove a za dodržania protiepidemiologických opatrení uskutočnilo odborné zhromaždenie veliteľa 2. mechanizovanej brigády (ďalej 2. mb) plukovníka Slavomíra Verčimáka s veliteľmi podriadených práporov a náčelníkmi jednotlivých odborov veliteľstva brigády.

Zámerom odborného zhromaždenia bolo zjednotiť plnenie stanovených úloh vo výcvikovom roku 2021 a počas prednášok a diskusií zamerať pozornosť na plnenie cieľov personálneho manažmentu v podmienkach 2. mb, prípravu a realizáciu veliteľských inšpekcií výcviku i návrh novej organizácie zabezpečenia prevádzky a opráv v podmienkach 2. mb po vykonaní plánovaných organizačných zmien v roku 2021.

V rámci praktickej časti odborného zhromaždenia bola príslušníkmi 21. mechanizovaného práporu vykonaná ukážka z taktickej prípravy, a to činnosť hliadky pri nájdení nástražného výbušného systému, manipulovanie jednotlivca so zbraňou (Weapon handling) či reakcia hliadky na kontakt s nepriateľom a činnosť pri odsune ranených.

Najdôležitejšou časťou taktickej prípravy bola ukážka hlavného miesta velenia práporu počas riadenia operácie v súlade s navrhovanými zmenami tabuliek počtov, počas ktorej veliteľ 2. mb a velitelia priamo podriadených práporov živo diskutovali a navrhovali vhodnú novú organizáciu miesta velenia práporov pri vedení vojenskej operácie v nadväznosti na plánované úpravy organizačných štruktúr štábov práporov.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text: npor. Mgr. Barbora Dikyová /red
Foto: 2. mechanizovaná brigáda Prešov, Ozbrojené sily SR

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.