MENU

Kombinovaná preprava munície a materiálu

z operácie RS Afganistan


Dňa 10. 4. 2021 bola vykonaná kombinovaná (letecká a cestná) preprava munície a materiálu z operácie Resolute Support Afganistan (RS Afganistan).

Letecká preprava na trase Kábul – vojenské letisko Pardubice bola vykonaná v termíne 8. až 10. 4. 2021, v súčinnosti s členskými krajinami projektu Movement Coordination Centre Europe (MCCE) – Belgickom a Českou republikou, prostredníctvom leteckého prostriedku An-124 projektu Strategic Airlift International Solution (SALIS), ktorého členom je rovnako aj Slovenská republika.

Po pristáti leteckého prostriedku na vojenskom letisku v Pardubiciach bol materiál skontrolovaný a preclený prostredníctvom príslušníkov Colnej správy ČR, za prítomnosti príslušníkov Národného centra vojenskej dopravy OS SR (NCVD OS SR), ktorí sú zároveň colnými deklarantami MO SR.

Následne bol materiál naložený na dve pristavené nákladné vozidlá OS SR – MAN 8×8 (nosič kontajnerov), ktoré boli vyčlenené z VÚ 9994 Nemšová, a odvezený za sprievodu príslušníkov NCVD OS SR a Vojenskej polície AČR späť na územie Slovenskej republiky. Na hraničnom priechode Starý Hrozenkov – Drietoma si záštitu nad sprevádzaním vozidiel s muníciou a materiálom prevzala slovenská Vojenská polícia. Následne bol materiál dopravený na VÚ 9994 Nemšová, kde bude rozčlenený na ďalšiu distribúciu vojenským útvarom a munícia prevezená do muničného skladu.

Napriek vzniknutým technickým problémom na jednom z pôvodne troch vyčlenených nákladných vozidiel určených na prepravu prilietajúceho materiálu z operácie RS Afganistan bola v konečnom dôsledku vďaka aktívnej spolupráci a koordinácií medzi príslušníkmi NCVD, VÚ 9994 Nemšová, Opravárenského práporu Martin, Vojenskej polície AČR a Vojenskej polície MO SR úspešne zabezpečená preprava materiálu, ktorá zároveň neplánovane preverila aj schopnosti jednotlivých zložiek, v súvislosti so zabezpečením odsunu poškodeného vozidla späť na územie Slovesnej republiky.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text: npor. Ing. Martin Obuch /r
Foto: autor, nrtm. Viliam Uhrínek
, Národné centrum vojenskej dopravy OS SR Bratislava

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.