MENU

Tohtoročný prvý poddôstojnícky kurz OR-5

V priestoroch Poddôstojníckej akadémie (PA) Základne výcviku a mobilizačného doplňovania Martin (ZaVaMD) v týchto dňoch vrcholí tohtoročný prvý kurz OR-5. Zároveň je prvý v dištančno – prezenčnej forme. Poddôstojnícky kurz OR-5 je pre profesionálnych vojakov s vojenskou hodnosťou desiatnik v hodnostnom zbore mužstvo, ktorí boli určení na povýšenie do prvej poddôstojníckej hodnosti čatár.

Veliteľ poddôstojníckej akadémie štábny nadrotmajster Ján Čmelík pripomína, že kurz sa po prvý raz uskutočňuje aj vzhľadom na protipandemické opatrenia dištančno – prezenčnou formou. „Takúto formu prípravy sme pripravovali a Covid vlastne len urýchlil naše rozhodnutie. V dištančnej časti kurzu sa frekventanti kurzu dva týždne vzdelávajú metódou samoštúdia a konzultácií cestou internetového spojenia s inštruktormi a lektormi Poddôstojníckej akadémie. Prezenčná forma vzdelávania sa uskutočňuje v rozsahu 8 dní v priestoroch a zariadeniach Poddôstojníckej akadémie v Martine, teda aj v posádkovom cvičisku Sučany.“

Veliteľ kariérnych kurzov PA nadrotmajster Milan Lesay pripomína, že spomínaná zmiešaná forma prípravy kladie zvýšené nároky aj na inštruktorský zbor. V dištančnej časti aj na ich počítačovú gramotnosť. V prezenčnej forme sú inštruktori spoločne so svojimi frekventantmi uzatvorení celých osem dní v bubline. V tejto súvislosti si pochvaľuje prácu svojich inštruktorov: nadrotmajstra Stanislava Karaffu a rotmajstra Milana Kučeríka. „Je to nová forma kurzu. Na všetkých zúčastnených prináša zvýšené nároky. Ukazuje sa, že niektoré nezodpovedané otázky z dištančnej časti si najefektívnejšie ujasňujeme v prezenčnej časti. Každý deň je 10 výcvikových hodín a večer sme frekventantom k dispozícii a riešime všetky nezodpovedané otázky,“ hovorí nadrotmajster Karaffa. Jeho tvrdenie potvrdzujú aj pochvalné slová desiatnikov: Diany Stojilovej z trebišovského mechanizovaného práporu a Vladimíra Ovsaníka z michalovského mechanizovaného práporu. „Vždy sa nám snažia vysvetliť nejasnosti, poradiť, ako máme postupovať budúcej príprave svojich podriadených,“ hovorí desiatnička Stojilová.

Hlavný poddôstojník OS SR štábny nadrotmajster Marcel Kaniak na adresu poddôstojníckej akadémia poznamenáva, že jej veliteľ štábny nadrotmajster Ján Čmelík so svojím tímom vo veľmi krátkom čase reflektoval potrebu zmeny vo vzdelávaní a úpravou programov úspešne prešli na kombinovanú formu dištančného a prezenčného vzdelávania.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text a foto: Jozef Žiak, MO SR via Veliteľstvo pozemných síl Trenčín, Ozbrojené sily SR /red

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.