MENU

Zástupci MO ČR uspořádali první webinář

k Agentuře pro mezivládní obrannou spolupráci


V úterý 20. dubna zorganizovala sekce průmyslové spolupráce první ze série webinářů k nově zřízené Agentuře pro mezivládní obrannou spolupráci (AMOS).

Tento nový nástroj G2G podpory spolupráce českého obranného průmyslu se zahraničními partnery byl společně se zástupci partnerských ministerstev zahraničních věcí, průmyslu a obchodu a financí prezentován představitelům Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu, Hospodářské komory, a zejména potom manažerům více než padesáti přihlášených českých firem.

Další webináře budou následovat, včetně představení mechanismů spolupráce s AMOS našim kolegům na zastupitelských úřadech a v rámci celé zahraniční sítě ČR. Tímto webinářem bude cíleno na maximální rozšíření povědomí našich zahraničních partnerů o zřízení tohoto nového praktického nástroje spolupráce v obranném a bezpečnostním průmyslu. Současně jasně vyjádříme fakt, že podpora českého obranného průmyslu jde napříč relevantními ministerstvy a institucemi.

Ministerstvo obrany věří, že AMOS se stane co nejdříve integrální součástí škály nástrojů podpory odpovědného exportu českých obranných a bezpečnostních technologií a produktů.

Text: Aleš Vytečka, MO ČR /r
Ilustrační foto: Ministerstvo obrany ČR

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.