MENU

Štátny tajomník M. Majer rokoval v Lisabone

s ministrami obrany členských štátov EÚ o Strategickom kompase


Ministri obrany členských štátov EÚ v piatok 23. apríla absolvovali pracovné stretnutie v Lisabone v rámci diskusnej fázy prípravy Strategického kompasu. Na rokovaní, ktoré sa uskutočnilo počas portugalského predsedníctva v Rade EÚ sa za Ministerstvo obrany SR zúčastnil štátny tajomník Marian Majer.

Ako priblížil štátny tajomník Majer, primárnym cieľom Kompasu je predovšetkým definovať to, ako zlepšiť schopnosť Európskej únie efektívne reagovať na výzvy v oblasti obrany a bezpečnosti. „Diskusia ministrov obrany bola preto zameraná na tri konkrétne oblasti Kompasu, ktoré budú obsahom pripravovaného dokumentu. Účelom je načrtnúť základnú politickú líniu a ciele v oblastiach krízového manažmentu, ako aj odolnosti a partnerstiev EÚ,“ povedal.

„Cieľom rokovania bolo spoločne formovať súbor návrhov, ktoré budú podkladom pri tvorbe Strategického kompasu. Naším záujmom je stanoviť si konkrétne návrhy, ktoré budú jednotlivé členské štáty schopné napĺňať,“ povedal štátny tajomník rezortu obrany Marian Majer. Zároveň zdôraznil dôležitosť posilnenia spolupráce medzi strategickými partnermi vrátane NATO.

V tejto súvislosti podotkol spoločný záujem na spolupráci medzi vojenskými a civilnými nástrojmi EÚ, a to vo všetkých fázach potenciálnych kríz a na všetkých úrovniach. „Operačné prostredie je totiž svojou povahou čoraz zložitejšie a nepredvídateľnejšie,“ povedal štátny tajomník Marian Majer. Dodal, že práve intenzívnejšie zdieľanie informácií so spojencami z NATO je nevyhnutným predpokladom pre to, aby sme dokázali spoločne čeliť bezpečnostným hrozbám.

Text: Ministerstvo obrany SR – KOd /r
Foto: Portuguese Presidency of the Council of the European Union

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.