MENU

Odborno-taktické cvičenie dopravnej roty

Za dodržiavania aktuálnych opatrení k zabráneniu šírenia ochorenia Covid-19 bolo v termíne 14. až 16. apríla 2021 vykonané odborno-taktické cvičenie (OTC) dopravnej roty. OTC bolo vykonané v priestoroch v priestoroch Posádkového cvičiska Malé Ozorovce v Posádke Trebišov a priestoroch práporu CSS.

Cieľom tohto cvičenia bolo preveriť pripravenosť jednotky na plnenie úloh počas nasadenia v zostave práporu CSS a poskytovanie logistickej podpory v   prospech jednotiek mechanizovanej brigády. Hlavná pozornosť bola zameraná na zladenosť činností počas presunov konvojov v automobilových prúdoch pod taktický námetom. Jednotky dopravnej roty počas konvojov reagovali na vzniknuté incidenty, bola preverovaná aj organizácia spojenia a prenikanie signálov po línii velenia. Jednotliví velitelia boli preverovaní zo spôsobilostí operatívneho riadenia vykonávania činnosti v prospech podporovaných jednotiek

Riadiacim cvičenia bol náčelník operačného oddelenia kapitán Stanislav Záhora. Dopravná rota cvičila pod velením kapitána Milana Hlavinku.

Dopravná rota úspešne splnila stanovené kritériá v spojitosti s vykonávaním prepravných činnosti, manipulácie a presunu zásob ako aj prepráv techniky v rámci 2. úrovne logistickej podpory.

Na zabezpečení cvičenia sa podieľali aj ostatné jednotky práporu – rota bojového zabezpečenia a komunikačných a informačných systémov, tím riadenia presunov a obväzisko.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text a foto: Prápor Combat Service Support Prešov, Ozbrojené sily SR /r

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.