MENU

Život vojaka v operácii UNFICYP, 2. časť

Strážna rota


Strážna rota predstavuje spolu s vojenskými pozorovateľmi - dôstojníkmi MOLO a SCAMLO hlavný operačný prvok Sektoru 4 v operácii MS OSN UNFICYP. Do roku 2018 bola strážna rota mnohonárodným komponentom pozostávajúcim zo slovenských, maďarských a srbských profesionálnych vojakov.

V súčasnosti je strážna rota tvorená 111 profesionálnymi vojakmi rozdelenými do 3 čiat. V priestore nárazníkovej zóny Sektoru 4 sa nachádzajú 4 hliadkovacie základne (PB-91, PB-104, PB-126, PB CP-10). V priestore mestskej časti Famagusta – Varosha je dislokovaná hliadkovacia základňa PB-152 a pozorovacie stanovisko OP-149. Časť príslušníkov roty vykonáva službu v rámci sektorového veliteľstva v kempe gen. M. R. Štefánika vo Famaguste, kde plnia úlohy dozornej a strážnej služby pri vstupe do kempu a zabezpečujú nepretržitú službu na styčnom stanovisku v osade Strovilia.

Príslušníci strážnej roty plnia úlohy v priestore operačnej zodpovednosti vyplývajúce z mandátu a poslania misie. Hlavnou úlohou strážnej roty je dohliadať na dodržiavanie „Statusu Quo“ opozičnými silami na čiarach zastavenia paľby z roku 1974, ktoré tvoria hranice nárazníkovej zóny, sledovať dohodnuté počty vojakov na jednotlivých pozíciách opozičných síl, kontrolovať pohyb a činnosť vojsk pozdĺž čiary zastavenia paľby. Rovnako sa kontroluje činnosť vojsk vo vzťahu k vylepšovaniu a posilňovaniu už existujúcich pozícií, prípadne budovanie nových pozícií.

Pravidelným hliadkovaním v nárazníkovej zóne vojaci zamedzujú možnému narušeniu mieru, násilnostiam a konfliktom. V rámci zachovania integrity nárazníkovej zóny plnia aj operačné úlohy pre zabezpečenie civilných projektov realizovaných v priestore zodpovednosti, operačné úlohy súvisiace s tzv. protipoľovníckymi opatreniami a úlohy zabezpečenia pohotovostných síl a prostriedkov vyčlenených v prospech velenia misie UNFICYP.

Aktuálne sa do popredia ich záujmu dostávajú incidenty súvisiace s nelegálnou migráciou utečencov a pašovaním nepovoleného tovaru cez priestor nárazníkovej zóny. Okrem týchto incidentov je veľká pozornosť venovaná kontrole činnosti farmárov, ktorí kvôli aktuálnym opatreniam v boji s Covid-19 nemajú platné povolenia na farmárčenie v nárazníkovej zóne.

K civilným incidentom patria aj demonštrácie súvisiace s rozdielnym pohľadom na riešenie Cyperského problému a možné budúce vyriešenie napätej situácie medzi obomi komunitami žijúcimi na Cypre.

Aktuálne v súvislosti so stúpajúcimi teplotami narastá počet požiarov. Najväčšie nebezpečenstvo hrozí pri požiaroch v mínových poliach, ktoré nie je možné hasiť štandardným spôsobom a vplyvom silných nárazových vetrov rastie nebezpečenstvo nekontrolovateľného rozšírenia požiaru do obývaných oblastí. Mnoho krát tieto požiare ohrozujú aj samotné hliadkovacie základne.

Vojenské incidenty v prevažnej miere súvisia s nepovoleným opevňovaním opozičných vojenských pozícií na oboch stranách nárazníkovej zóny. Samozrejme vznikajú aj nedorozumenia po príchode nových vojakov, ktorí ešte nemajú zaužívané všetky pravidlá alebo sa “stratia” na im neznámych nespevnených cestách.

V súvislosti s pandemickou situáciou vzrastajú aj nároky na príslušníkov roty plniacimi úlohy na vchodoch do kempov, ktorým pribudla povinnosť zapisovať všetky prichádzajúce osoby spolu s meraním ich telesnej teploty, kontrolou platnosti ich PCR testov a dodržiavania aktuálne platných opatrení.

Aktuálne Covid opatrenia ako aj určitá miera neistoty vyplývajúca z reakcie tej ktorej strany na vývoj pandemickej situácie a hrozba možného uzavretia hraničných prechodov medzi Cyperskou republikou a Severným Cyprom boli dôvodom na spustenie „Covid Response Plan“. V rámci neho došlo k premiestneniu niektorých funkcionárov z veliteľstva Sektoru 4 do jednotlivých hliadkovacích základní. Cieľom tohto opatrenia bolo zabezpečenie plnenia operačných úloh, úloh logistického zabezpečenia, výcviku a kontroly. Z toho dôvodu došlo aj k presunu zástupcu veliteľa strážnej roty npor. Michala Peška do hliadkovacej základne PB-126 nad obcou Pyla.

Hlavnou úlohou zástupcu veliteľa roty je plánovať, organizovať a riadiť výcvik roty. Najväčšia pozornosť je zameraná na nácvik reakcie príslušníkov roty na autonehodu a haváriu vrtuľníka (tzv. Car Crash a Heli Crash) a nácviku potláčania davu pri demonštráciách. Mimo štandardného sektorového výcviku prebieha aj medzisektorový výcvik a výcvik s tzv. „Force Troops“ spadajúcimi priamo pod velenie HQ UNFICYP, ako je napríklad britská jednotka MFR. Súčasné opatrenia však tieto výcvikové aktivity značne limitujú a výcvik prebieha iba do stupňa čata.

Popri operačných úlohách aktuálne prebieha rozsiahla prestavba PB-126 spojená s výstavbou nových korimekov, pribudli nové kancelárske priestory, brífingová a spoločenská miestnosť. V priestore základne pribudli taktiež nové ubytovacie kapacity.

Operácia UNFICYP je najdlhšie trvajúcou operáciou so slovenským príspevkom. Za takmer 20 rokov pôsobenia OS SR v tejto operácii sa na jednotlivých funkciách vystriedalo viac ako 3000 PrV. Mnohí z nich sa do operácie vrátili viackrát a svoje nadobudnuté skúsenosti z predošlých nasadení dokázali uplatniť v rýchlejšej adaptácii v priestore zodpovednosti ale taktiež dokázali byť oporou pre „nových“ kolegov nasadených v operácii prvý krát. Práve noví vojaci majú od svojho nasadenia v operácii určité očakávania v oblasti získavania nových skúseností pre svoju budúcu kariéru, jazykových zručností a práce v medzinárodnom prostredí.

Jednou z príslušníkov jednotky SLOVCON UNFICYP, ktorá je po prvý krát nasadená v zahraničnej operácii je aj slob. Veronika Antalová, ktorá v rámci strážnej roty pôsobí vo funkcii starší strelec v 4. patrolovacom družstve 2. čaty. Spomínané družstvo je dislokované na veliteľstve Sektoru 4 vo Famaguste a jeho príslušníci zabezpečuje nepretržitú 24 hodinovú strážnu službu pri vstupe do kempu gen. M. R. Štefánika. Ako slob. Antalová uviedla, aj jej očakávania k nasadeniu v operácii mimo územia SR súviseli s možnosťou rozvíjať svoje jazykové skúsenosti ako aj využiť ročné pôsobenie na Cypre na zoznámenie sa s miestnou kultúrou a zvykmi, spoznávaním nových ľudí a možnosťou navštíviť miestne kultúrne pamiatky.

Ako už bolo vyššie spomenuté, pandémia Covid-19 zasiahla aj Cyprus a ovplyvnila aj pôsobenie Slovenských vojakov v operácii. Využitie voľného času a možnosť spoznávania ostrova sú obmedzené na minimum. Opatrenia veliteľstva operácie vo vzťahu k vojenskej zložke spôsobili uzatvorenie jednotlivých kempov a hliadkovacích základni. Tieto negatíva spomína aj slob. Antalová a dodáva, že jej plány na spoznávanie ostrova vplyvom pandémie úplne zanikli. Rovnako tak medzisektorové zápolenia, športové podujatia a súťaže ako napríklad tradičná Military Skills Competititon, na ktoré sa pred vyslaním tešila boli zrušené. Jediná možnosť pre vojakov ako tráviť voľný čas je návšteva posilňovne a beh v priestore kempu alebo v nárazníkovej zóne. Práve beh je pre slob. Veroniku Antalovú veľkou záľubou, ktorej sa venuje v čase mimo služby a ako dodáva, jej mesačné výkony dosahujú 200 a viac zabehnutých kilometrov.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text a foto: SLOVCON UNFICYP, Ozbrojené sily SR /r

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.