MENU

Cvičenie Wolverine Splinter v Lotyšsku

V termíne od 3. do 9. mája 2021 sa zúčastnilo prieskumné družstvo od prISTAR súťaže peších patrolovacích hliadok Wolverine Splinter vo výcvikovom priestore Meža Mackeviči v Lotyšsku. Prieskumné družstvo pôsobí ako súčasť palebnej batérie od shdo slovenského kontingentu plniaceho úlohy v operácii Predsunutá prítomnosť eFP BG Lotyšsko. Súťaž bola organizovaná pod taktovkou kanadskej roty spolupôsobiacej v eFP BG Lotyšsko.

Slovenské družstvo podieľajúce sa na cvičení vytvorilo zmiešanú čatu spolu s poľskými kolegami z tankovej roty pod poľským velením, keďže podmienky súťaže neumožňovali účasť jednotky menšej ako čata.

Súťaž bola rozdelená do dvoch častí. Prvá časť bola zameraná na činnosť peších jednotiek vykonávajúcich infiltráciu nepriateľskou líniou, lokalizovanie a ničenie hlavného miesta velenia a bonusových cieľov vysokej hodnoty a exfiltráciu cez nepriateľskú líniu späť. Druhá časť bola naopak zameraná na zriadenie screenovacej línie, lokalizáciu jednotiek prenikajúcich screenovacou líniou a vyžiadanie nepriamej paľby na infiltrujúce sa jednotky nepriateľa.

Keďže poľskí kolegovia až na pár výnimiek nemali veľké skúsenosti v oblasti taktiky peších jednotiek, bol dôraz počas prípravy pred nasadením kladený na osvojenie si základných postupov a taktiky malých peších jednotiek a zladenie čaty ako celku. Tomu boli venované najmä predbojové nácviky družstiev a čaty, kde príslušníci prieskumného družstva odovzdávali svoje znalosti poľským kolegom.

Napriek krátkosti času na prípravu pred nasadením, zvládla čata ako celok základné znalosti taktiky pomerne rýchlo, k čomu určite pomohla už predchádzajúca spolupráca medzi poľskými tankistami a slovenským prieskumom počas certifikačného cvičenia. Poľsko-slovenská čata začala nasadenie plnením úloh screeningu. Po vysadení čata vykonala presun do priestoru zriadenia screenovacej línie. Veliteľ čaty po vykonaní veliteľského prieskumu a rekognoskácie terénu rozdelil družstvám priestory na vykonanie screeningu pozdĺž hranice stanovenej v bojovom rozkaze. Veliteľ slovenského prieskumného družstva rtn. Rastislav Plessl sa aktívne zapájal pri veliteľovom rozhodovacom procese a bol nápomocný pri plánovaní zriadenia pozorovacích stanovíšť.

Poľsko-slovenská čata čelila talianskej čate vykonávajúcej infiltráciu. Neznámy terén a miestne podnebie preverilo zručnosti oboch čiat. Napriek tomu že Lotyšsko je krajina bez nejakých výrazných hôr, okolité riečky a najmä bažiny znižujú mobilitu a dokážu nepríjemne prekvapiť jednotku na presune. Rovinatá krajina bez výrazných dominánt v teréne výrazne zťažuje orientáciu a navigáciu. Obzvlášť, ak je na splnenie úloh limitovaný čas 24 hodín.

Úlohy screeningu sa podarilo splniť, talianska čata musela použiť množstvo obchádzok aby sa dostala k prekročeniu screenovacej línie, tam už však narazila na pozorovacie hliadky a patroly poľsko-slovenskej jednotky. Napriek tomu, že jednotka bola čo do počtu najmenšia zo všetkých súťažiacich, vhodným zriadením pozorovacích hliadok s využitím nepriechodného terénu, dokázala zmiešaná čata splniť úlohy a lokalizovať prenikajúce bojové patroly talianskej čaty.

Druhá časť súťaže už bola náročnejšia. Kládla väčší dôraz na navigáciu v neznámom teréne. Pri infiltrácii sa spoločnej čate podarilo zaskočiť tu taliansku, keď sa v nočných hodinách podarilo prekonať nepozorovane screenovacú líniu na mieste, ktoré veliteľ talianskej jednotky označil ako nepriechodné. Tesne nad ránom poľsko-slovenská čata lokalizovala všetky ciele vysokej hodnoty aj tie bonusové. Následne vykonala prepad a ciele zničila. Pri exfiltrácii však čata narazila na dobre rozmiestnené pozorovacie hliadky talianskej čaty. Následný kontakt s nepriateľom obral čatu o dôležité body do hodnotenia čo ju pravdepodobne stálo prvé miesto v súťaži, no miesto vyzdvihnutia dosiahla v stanovenom čase.

Poľsko-slovenská čata splnila obe úlohy súťaže a spoločným výkonom a spoluprácou dokázala obsadiť veľmi pekné tretie miesto spomedzi šiestich súťažných čiat. Na prvú kanadskú čatu stratila 40 a na druhú španielsku čatu 35 bodov. Rozhodli detaily ale slovenské prieskumné družstvo spolu s poľskými kolegami sa nestratili a zanechali dobrý dojem z odvedenej práce.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text a foto: eFP SLOVCON, Ozbrojené sily SR /red

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.