MENU

Rezort obrany predložil vláde

Komplexné hodnotenie obrany SR za rok 2020


Ministerstvo obrany SR včera informovalo vládu SR o situácii v rezorte, na rokovanie predložilo Komplexné hodnotenie obrany SR za rok 2020.

Materiál, ktorý popisuje zlepšenia aj pretrvávajúce nedostatky, je už po druhýkrát k dispozícii aj verejnosti, a to na webovej stránke ministerstva obrany (https://mosr.sk/komplexne-hodnotenie-obrany/). V záujme zvýšenia otvorenosti a transparentnosti v oblasti obrany štátu ho totiž rezort predložil na rokovanie vlády ako neutajovaný materiál.

„Možnosť občanov dopodrobna sa oboznámiť s hodnotením obrany považuje súčasné vedenie, na rozdiel od tých minulých, za veľmi dôležitú a potrebnú. Chceme tak verejnosti priblížiť pokrok v zlepšovaní stavu obrany Slovenska, no zároveň otvorene poukázať aj na závažné nedostatky, ktoré sme zdedili v dôsledku dlhodobého zanedbávania tejto oblasti a odôvodniť tak dôležité opatrenia, ktoré bude nutné v nasledujúcom období prijať,“ povedal štátny tajomník rezortu obrany Marian Majer, ktorý hodnotenie obrany za rok 2020 predstavil vláde v zastúpení ministra obrany SR Jaroslava Naďa.

M. Majer zdôraznil, že vedenie rezortu robilo v roku 2020 pre zabezpečenie obrany štátu a rozvoj Ozbrojených síl SR maximum, a v pozitívnom trende chce pokračovať aj naďalej. V rámci úspechov uplynulého roka vyzdvihol napríklad pokrok v transparentnej a finančne zodpovednej modernizácii techniky ozbrojených síl. Išlo predovšetkým o nákup nových 3D rádiolokátorov, projekt modernizácie výstroja vojakov, či posun v procese prípravy obmeny pásových obrnených vozidiel. Pripomenul tiež historicky najviac vynaložených prostriedkov na infraštruktúru rezortu – takmer 100 mil. eur, ako aj dodanie materiálu pre OS SR v celkovej hodnote viac ako 100 mil. eur, či vyčlenenie historicky najviac prostriedkov na výstroj profesionálnych vojakov, konkrétne 17,8 mil. eur, čo predstavovalo oproti roku 2019 nárast o 5,4 mil. eur (44 %).

Medzi úspechy roka 2020 podľa neho jednoznačne patria aj nové strategické dokumenty – Obranná stratégia SR a Bezpečnostná stratégia SR. Tie nahradili dokumenty ešte z roku 2005, ktoré už viac nezodpovedali výzvam aktuálneho bezpečnostného prostredia. Okrem toho sa Slovensko v minulom roku priblížilo k splneniu záväzku vydávať na obranu 2 % HDP a vôbec po prvýkrát bola verejnosti sprístupnená aliančná hodnotiaca správa NATO.

Úspech zaznamenala aj spolupráca rezortu obrany s obranným priemyslom, čo sa prejavilo účasťou slovenských podnikov v projektoch Programu rozvoja európskeho obranného priemyslu (EDIDP). V rámci podielu obchodovania s aliančnou agentúrou NSPA došlo v roku 2020 k nárastu počtu objednávok pre slovenský obranný priemysel o 50 % voči predchádzajúcemu roku v celkovom finančnom objeme 12,6 mil. eur.

Medzi zásadné nedostatky dokument radí úroveň pripravenosti OS SR vo vzťahu k obrane štátu, stagnujúce procesy obranného plánovania, či zabezpečenie podpory obrany štátu – tá bola ovplyvnená aj znížením pridelených finančných prostriedkov oproti roku 2019 z viac ako 4,5 milióna eur na viac ako 3,8 milióna eur. Napriek pandémii COVID-19 a útlmu výcvikových aktivít OS SR však dokument konštatuje dobrú úroveň plnenia úloh, a to nielen v prebiehajúcich misiách a operáciách mimo územia SR, ale tiež v rámci plnenia úloh domáceho krízového manažmentu na území SR. Počas najväčšej logistickej operácie na území SR s názvom Spoločná zodpovednosť Ozbrojené sily SR potvrdili ich nepretržitú pripravenosť na plnenie úloh.

Úspechom je, že počet zregrutovaných občanov do OS SR tretím rokom prevýšil počet profesionálnych vojakov, ktorí ukončili pôsobenie v OS SR. Vďaka tomu sa podarilo stabilizovať situáciu v oblasti personálnej naplnenosti ozbrojených síl. Oproti začiatku roka 2020 došlo k zvýšeniu zo 77,1 % tabuľkových počtov na 78,4 % na konci roka. Dokument upozorňuje, že aktuálne nízka naplnenosť je spôsobená aj existujúcim limitom na maximálny počet vojakov, ktorý je stanovený Ministerstvom financií SR.

Text a foto: Ministerstvo obrany SR – KOd /r

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.