MENU

Príprava príslušníkov Vojenskej polície

k úkonom skráteného vyšetrovanie


V dňoch 3. až 7. mája 2021 sa v priestoroch Odboru krízového manažmentu, výcviku a kynológie Vlkanová – Hronsek, konalo inštruktážno-metodické zamestnanie (ďalej len „IMZ“) s názvom Úkony skráteného vyšetrovania.

Toto pilotné zamestnanie bolo určené pre vedúcich starších dôstojníkov OPV Bratislava a OPV Prešov, ktorí by v budúcnosti mali ako poverení príslušníci v rámci svojej teritoriálnej pôsobnosti vykonávať prvotné úkony skráteného vyšetrovania na mieste činu. Vo vzťahu k uvedenému bolo IMZ rozdelené na teoretickú a praktickú časť.

Účastníci IMZ boli v rámci teoretickej časti oboznámení so základnými ustanoveniami Trestného práva hmotného a Trestného práva procesného a v rámci praktickej časti samostatne riešili modelové situácie typické pre policajnú prax (prvotné úkony na mieste činu).

Riadiaci zamestnania mjr. Ing. Martin Zvara ako aj pomocný inštruktori z OPV Prešov kpt. JUDr. Jozef Kovalík a rtm. Mgr. Eduard Baštigal pozitívne hodnotili prístup a snahu účastníkov IMZ vo vzťahu k preberanej problematike.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text a foto: Vojenská polícia, Ozbrojené sily SR /r

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.