MENU

Medzinárodná súťaž delostreleckých

a prieskumných jednotiek


Vo výcvikovom priestore Adaži sa v rámci aktivít na udržanie vycvičenosti bojovej skupiny uskutočnila medzinárodná súťaž delostreleckých a prieskumných jednotiek s názvom St. Barbara Warrior Competition.

Prvý deň súťaže sa niesol v duchu prezentácie slovenského delostrelectva ako príspevku eFP BG Lotyšsko, plnením úlohy priamej streľby z protitankového okopu. Táto súťaž demonštrovala silu použitia samohybných kanónových húfnic Zuzán a ich spôsobilosť pôsobiť v prípade núdze na nepriateľa priamou streľbou.

Záštitu nad prípravou a organizáciou prevzali príslušníci slovenského kontingentu ako vedúcej krajiny v oblasti palebnej podpory v rámci Lotyšskej bojovej skupiny. Cieľom súťaže bolo preveriť a upevniť zručnosti jednotlivých obslúh v príprave a presnosti paľby na cieľ u delostreleckých jednotiek a zároveň činností spojené s odpozorovaním a opravami palieb u predsunutých pozorovateľov. Zároveň aj preukázanie spolupráce všetkých prostriedkov palebnej podpory nasadených v prospech eFP BG Lotyšsko, demonštrácia a využitie palebnej sily delostreleckej a prieskumnej odbornosti.

Celkovo si svoje sily v kategórii kanónového delostrelectva zmeralo 8 slovenských obslúh 155mm ShKH Zuzana, v kategórii mínometných jednotiek 3 české, 2 španielske a 3 talianske obsluhy a v kategórii predsunutých pozorovateľov 7 prieskumných dvojíc (2 slovenské, 2 kanadské, a po jednej lotyšskej, talianskej a španielskej ).

Náčelník skupiny koordinácie palebnej podpory a zároveň hlavný organizátor súťaže kapitán Martin Staško vyslovil celkovú spokojnosť s priebehom a najmä naplnením cieľov tejto aktivity, kde bol dôraz položený nielen na stránku výcviku, ale aj demonštráciu súdržnosti a jednoty v úsilí krajín napĺňajúcich poslanie eFP BG a to odstrašenie protivníka a schopnosť brániť územie Lotyšskej republiky.

Tak ako žiadna operácia sa nezaobíde bez kvalitného logistického zabezpečenia, ani St. Barbara Warrior Competition nebola výnimkou. Počas oboch dní bola pre účastníkov zabezpečená strava pod taktovkou výkonného poddôstojníka 2. palebnej batérie rotmajstra Peter Demka a jeho nesúťažiacich pomocníkov a to prostredníctvom poľnej kuchyne a výdajne priamo v priestore. Slovenský guľáš a tradičné zemiakové placky, tzv. „náľečníky“ zožali medzinárodný úspech a uznanie.

Za organizáciu a priebeh súťaže poďakoval aj veliteľ bojovej skupiny podplukovník Kerckhoff a veliteľ NSE podplukovník Chenard, ktorí si nenechali ujsť možnosť osobne vypáliť zo slovenskej 155mm „Zuzany“ a českého 120mm mínometu.

Mená víťazných družstiev a dalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text: mjr. Ing. Michal Németh /r
Foto: Samohybný delostrelecký oddiel 2. mechanizovanej brigády Michalovce, Ozbrojené sily SR

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.