MENU

Odborná prax študentov strednej školy

Ozbrojené sily SR sú pre mladú generáciu stále zaujímavé, čoho dôkazom je aj prax študentov Strednej spojenej školy Kollárová 17 zo Sečoviec na 21. mechanizovanom prápore a Tankovom prápore v Trebišove. Pilotný projekt sa uskutočnil v termíne 10. až 28. mája 2021 pod záštitou veliteľa posádky pplk. Ing. Róberta Plávku.

Študenti zaujímavého odboru – Ochrana osôb a majetku absolvovali prax podobnú bežnej výuke a výcviku profesionálnych vojakov. Zdokonalili sa v teoretických predmetoch a nadobudli praktické zručnosti okrem iného aj v oblasti zdravotnej prípravy, mínovej bezpečnosti, streleckej a chemickej prípravy.

Teoretické znalosti z topografie si overili na celodennom pochode podľa azimutu na Posádkovom cvičisku Veľké Ozorovce. Najväčší ohlas u študentov mali praktické nácviky, z najzaujímavejších spomenieme najmä základné techniky prežitia ako sú príprava pitnej vody, zakladanie ohňa či zhotovovanie pascí. Novinkou pre nich bolo aj zamestnanie na tému kontroly a ovládania davu, kde si vyskúšali CRC komplety.

Pridelení inštruktori si overili fyzickú zdatnosť mladej generácie počas rannej rozcvičky a zároveň im predstavili základy boja zblízka na samostatnom zamestnaní.

Vzhľadom na neľahký uplynulý rok v oblasti výuky, hodnotili žiaci aj učitelia možnosť praktickej výuky veľmi pozitívne a vyjadrili záujem o pokračovanie medzirezortnej spolupráce.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text a foto: 21. mechanizovaný prápor Trebišov, Ozbrojené sily SR /red

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.