MENU

Vojaci zaradení do AZ Vojenskej polície

cvičia vo Vlkanovej - Hronseku


V priestoroch Odboru krízového manažmentu, výcviku a kynológie Vlkanová – Hronsek prebieha výcvik vojakov zaradených do aktívnych záloh Vojenskej polície. Potrvá do 4. júna 2021. Na v poradí druhé cvičenie nastúpilo 23 vojakov v zálohe.

„Som veľmi rád, že aktuálna situácia nám opätovne umožňuje nielen vracať sa k výcvikovým aktivitám ozbrojených síl, ale aj k výcviku vojakov zaradených do aktívnych záloh, pretože tí môžu byť nápomocnou silou napríklad aj pri riešení rôznych mimoriadnych udalostí v rámci domáceho krízového manažmentu,“ povedal minister obrany SR Jaroslav Naď.

Vojaci zaradení do aktívnych záloh počas dvoch týždňov intenzívneho výcviku sa oboznámia s úlohami Vojenskej polície a jej štruktúrou. Súčasťou výcviku je aj strelecká príprava, oboznámenie sa s použitím služobných zákrokov, ako aj technickým vybavením Vojenskej polície.

Vojaci aktívnych záloh môžu počítať s motivačným príspevkom 600 eur ročne za predpokladu, že absolvujú aspoň 75 % doby cvičenia. Rovnako im v zmysle zákona patrí podľa dĺžky cvičenia aj pomerná časť hodnostného platu. Okrem toho bude rezort obrany nahrádzať zamestnávateľom mzdové náklady za čas neprítomnosti zamestnancov, náhradu príjmov z podnikania samostatne zárobkovo činných osôb na cvičení, ako aj zdravotné a sociálne odvody za čas cvičenia.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text: Ministerstvo obrany SR – KOd /r
Foto: Ivan Kelement – MO SR

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.