MENU

Americká vědkyně ukončila stáž

na Fakultě Vojenského zdravotnictví UO


​Doktorka Irene MacAllister ze Spojených států amerických jako vůbec první významný vojenský vědec z NATO ukončila svou více než rok trvající stáž v České republice, která se uskutečnila díky programu Výměna inženýrů a vědeckých pracovníků pod záštitou Ministerstev obrany USA a České republiky (The Partnership for Peace Status of Forces Agreement (NATO SOFA)). Tento program existuje již od roku 1995, kdy byla dne 19. června v belgickém Bruselu podepsána smlouva umožňující tento typ spolupráce napříč všemi členskými zeměmi NATO.

Dr. Irene E. MacAllister, Ph.D. přijela do ČR jen krátkou dobu před vypuknutím pandemické vlny SARS-CoV-2 za účelem posílit vědecký tým Katedry molekulární patologie a biologie Fakulty vojenského zdravotnictví v Hradci Králové a předat své vědecké know-how českým kolegům. Vědecky se dlouhodobě profiluje jako biochemik v US Army Engineer and Research Development Center (ERDC) v Champaign, Illinois. Zároveň více než sedm let působila na akademické půdě jako docentka na lékařské fakultě Univerzity v Illinios, kde vedla výzkumné projekty pregraduálních studentů.

Katedra molekulární patologie a biologie na FVZ UO v Hradci Králové se věnuje především výzkumu vysoce rizikových biologických patogenů, kde se historicky do popředí dostává Francisella tularensis (F. tularensis) jako intracelulární bakterie, která je zařazena na seznam vysoce nebezpečných biologických bojových zbraní. Základní představa zapojení Dr. MacAllister do vědeckého týmu Katedry molekulární patologie a biologie FVZ UO spočívá především v přenosu know-how amerického vědeckého pracovníka na půdu Univerzity obrany s přesahem do dalších institucí vojenského typu. Výměna know-how a vědeckého potenciálu je totiž pro každou vědeckou instituci zásadním a neocenitelným přínosem pro její budoucí rozvoj a vědecké směřování.

Dr. MacAllister byla zapojena do vybraných vědeckých projektů této katedry zaměřených především na studium intracelulárního života této bakterie ve vztahu k hostiteli, ochraně hostitele proti této bakterii či studiu vzájemné biologické interakce. Její zapojení lze spatřovat především v rozvoji purifikační metody pro izolaci povrchového proteinu PilA izolovaného z vysoce virulenčního kmene bakterie F. tularensis subsp. tularensis SchuS4. Díky řadě metod, mezi které lze zařadit molekulárně biologické metody, studium posttranslačních modifikací, kapalinovou chromatografii v kombinaci s hmotnostní spektrometrií či in vivo studií na zvířecím modelu, se Dr. MacAllister podařilo získat purifikovaný protein s čistotou více jak 97 %, což umožnuje další výzkum zaměřující se především na výzkum a vývoj proteinových podjednotkových vakcín.

Na další snímky se můžete podívat – ZDE nebo ZDE.

Text: Klára Kubelková
Foto: Univerzita obrany

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.