MENU

Úspešné cvičenie Levičanov v Lešti

V Centre výcviku Lešť od 18. mája prebieha intenzívny výcvik jednotiek levického mechanizovaného práporu. Podľa veliteľa práporu podplukovníka Richarda Királyho počiatočný výcvik bol zameraný na vedenie bojových vozidiel vodičmi pásovej techniky, ktorí si precvičili svoje zručnosti vo vedení vozidiel BVP v zložitých terénnych podmienkach. Medzi najlepších vodičov patril desiatnici Ivan Izák a Miroslav Kurek.

Ďalší výcvik bol zo streleckej prípravy, počas ktorej sa uskutočnili cvičenia v streľbe z lafetovaných ako aj z ručných zbraní. Najlepšie výsledky v streľbe dosiahli strelci operátori desiatnik Ján Babiak a Dominik Garai.

Následne sa príslušníci jednotiek práporu zamerali hlavne na taktickú, ženijnú a chemickú prípravu, ako aj prípravu mechanizovaných rôt. Nasledovali kontroly zladenosti jednotlivých rôt a rotné taktické cvičenia s bojovou streľbou.

Ako posledná jednotka práporu spomínané streľby úspešne absolvovala koncom prvého júnového týždňa 3. mechanizovaná rota. „Rotné taktické cvičenie s bojovými streľbami tejto roty vlastne zavŕšilo etapu rotných cvičení celého útvaru. Príslušníci roty počas 36 hodín cvičenia ukázali svoju vôľu splniť stanovené úlohy. Hodnotenie strelieb aj taktiky bolo Dobre. Som veľmi spokojný s týmto výsledkom, lebo ho dosiahli aj napriek dosť dlhému časovému odstupu od predchádzajúcich cvičení. Spomínanú prestávku bolo jednoducho cítiť. Príjemne ma prekvapili. Bolo vidieť, že v tejto rote je skúsený veliteľ roty kapitán Michal Polhorský a jeho veliaci poddôstojník nadrotmajster Martin Moravský. Obaja výborným spôsobom dokázali v priebehu cvičenia riadiť kolektív jednotiek,“ spokojne konštatuje podplukovník Király. Spoločne so svojimi podriadenými bude v nasledujúcom období plniť úlohy v rámci nášho tohtoročného najväčšieho cvičenia Slovenský štít 2021.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text a foto: Jozef Žiak, MO SR via Veliteľstvo pozemných síl Trenčín, Ozbrojené sily SR

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.