MENU

UO a NÚKIB uzavřely smlouvu o spolupráci

V úterý 8. června byla na půdě jediné české vojenské vysoké školy podepsána Rámcová smlouva o spolupráci Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) a Univerzity obrany (UO), kterou podepsal ředitel NÚKIB Ing. Karel Řehka a rektorka-velitelka Univerzity obrany brig. gen. prof. Zuzana Kročová.

Slavnostního podpisu smlouvy se dále zúčastnili náměstek NCKB Ing. Lukáš Kintr, tajemník ředitele NÚKIB Jaroslav Compeľ a za Univerzitu obrany prorektoři plk. gšt. Pavel Foltin, plk. Petr Hrůza a plk. Jan Bořil.

Spolupráce obou smluvních stran je zaměřena do oblasti zabezpečování a rozvoje vzdělávací, výzkumné, vývojové a inovační činnosti pro přípravu odborníků státní správy a komerčního sektoru v oblasti řízení procesů souvisejících se zajišťováním kybernetické bezpečnosti informačních systémů. Spolupráce bude zahrnovat vzájemnou pedagogickou činnost, společné zadávání témat bakalářských a diplomových prací, podporu inovace studijních programů UO, podporu účasti na vzdělávacích, propagačních a dalších akcích v oblasti kybernetické bezpečnosti. Důležitou částí spolupráce bude řešení společných vědeckých a výzkumných projektů a spolupráce v oblasti cvičení kybernetické bezpečnosti.

Po podpisu smlouvy následovalo pracovní jednání k problematice vzdělání odborníků v oblasti Kybernetické bezpečnosti na Univerzitě obrany ve prospěch NÚKIB, kterého se zúčastnili ředitel odboru vzdělávání, výzkumu a projektů ÚKIB Ing. Luboš Fendrych a vedoucí oddělení vzdělávání Petr Seifert. Univerzitu obrany zastupovali děkan Fakulty vojenských technologií plk. gšt. Vlastimil Neumann, proděkan pro studijní a pedagogickou činnost Fakulty vojenského leadershipu doc. Jakub Odehnal, vedoucí katedry informatiky a kybernetických operací plk. gšt. Petr Františ a další zástupci vědecko-pedagogického sboru.

Na další snímky se můžete podívat – ZDE.

Text: Vladimír Šidla
Foto: Univerzita obrany

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.