MENU

Klub vojenských výsadkárov v Turci má 15 rokov

V sobotu 3. júna 2023 členovia Miestneho klubu vojenských výsadkárov SR npor. Dionýza Tomčányho Turiec (ďalej iba KVV Turiec), zorganizovali v areáli Aeromúzea Martin-Tomčany, v súčinnosti s jeho majiteľom Ing. Petrom Mazákom, dôstojnú oslavu 15. výročia založenia svojho klubu. Zároveň bola spojená s prezentáciou novej klubovej zástavy. Vznik klubu je historicky datovaný k 3. júnu 2008, čo je zaznamenané aj na prvej strane klubovej kroniky.

Príhovory predsedov, prvý zľava predseda KVV Žilina V. Stoila, vedľa neho predseda MKVV Turiec J. Tomeček

Prípravný výbor KVV Turiec v zložení Jozef Tomeček, Ján Gordík, Ing. Milan Mišík a Ing. Viliam Klabník, riešil celú organizáciu a prípravu dôstojného pripomenutia tohto výročia od októbra 2022, a to bez akýchkoľvek sponzorských príspevkov. Veľa energie aj času vrátane osobného voľna si vyžiadalo zosúladenie radu dôležitých vecí, počnúc programom osláv až po realizáciu klubovej vlajky. Jej grafický a ideový návrh je výsledkom práce autora článku, ktorý zabezpečil aj jej výrobu a doručenie do klubu. V záverečnej fáze sa na prípravách podieľala aj kolegyňa Božena Repková.

V deň osláv sa prípravný výbor zišiel na martinskom letisku už skoro ráno o 6.30 h. Dolaďovali sa posledné detaily a začal sa variť výborný parašutistický guláš. Pomerne skoro prišiel aj štáb regionálnej Televízie Turiec. Pred kamerou predseda KVV Turiec J. Tomeček priblížil stručnú históriu klubu od jeho založenia až po súčasnosť. Potom autor návrhu klubovej vlajky krátko predstavil novú vlajku a vysvetlil jej jednotlivé symboly. Zároveň priblížil historické udalosti, ktoré symbolizuje Pamätník povstaleckým letcom – účastníkom bojov v Strečnianskej úžine počas SNP umiestnený v areáli Aeromúzea.

Položenie venca k Pamätníku povstaleckým letcom – účastníkom bojov v Strečnianskej úžine počas SNP umiestnenom v areáli Aeromúzea

O 9. hodine už bola väčšina členov klubu aj pozvaných hostí prítomná na letisku. Medzi pozvanými hosťami boli aj príslušníci KVV Žilina a KVV Banská Bystrica. Bohužiaľ viacero pozvaných hostí sa ospravedlnilo vrátane primátora Vrútok Mgr. Branislava Zacharidesa a prezidenta KVV SR, plk. v. z. Pavla Švelku a viceprezidenta KVV SR, mjr. v. z. Emanuela Nôtu.

Oslavy sa začali parašutistickou hymnou. Nasledovalo položenie venca k pamätníku Povstaleckých letcov – účastníkov SNP a potom sa konala slávnostná schôdza pri príležitosti 15. výročia založenia klubu.

Po jej skončení mali organizátori pripravené dve zaujímavé akcie. Z nich tandemové zoskoky sa nakoniec nezrealizovali pre nezáujem realizačného tímu, ktorý ani nepotvrdil svoju účasť. Zato druhá atrakcia sa vydarila. Boli to vyhliadkové lety štvormiestnym turistickým lietadlom. Záujemcov bolo naozaj veľa a pilot lietadla si skutočne nemohol sťažovať na nedostatok „práce“. Navyše úžasné počasie akcii naozaj prialo.

V tom čase, sa dole na zemi utvorilo viacero diskusných skupín, v ktorých sa predebatovalo množstvo aktuálnych tém a navyše si prítomní mohli prezrieť aj vystavené exponáty Aeromúzea – bojové aj športové lietadlá, letecké prúdové motory, výcvikové agregáty a ďalšie statické predmety. Zaslúženú pozornosť budila staručká tetuška „Andula“ An-2, ku ktorej mali vrúcny vzťah azda všetci prítomní parašutisti. Veď to je stroj, z ktorého väčšina prítomných uskutočnila množstvo zoskokov. Nemenšiu pozornosť pútal aj dopravný L-410 Turbolet, na palube ktorého rukou teroristu tragicky zahynul pilot tohto turbovrtuľového lietadla, Ján Mičica. Vystavené exponáty obdivovali aj najmenší hostia akcie – deti.

Brány Aeromúzea sa zatvorili o 18.00 h a všetci prítomní si odnášali nielen udelené pamätné listy, nášivky, odznaky a samolepky s logom KVV Turiec, ale v srdciach určite aj milé spomienky na výborne zorganizovanú akciu a príjemne strávený deň.

Na záver niekoľko stručných údajov z histórie klubu: Bol založený 3. 6. 2008 pod názvom KVV Martin-Vrútky. Jeho predsedom bol František Lublinský. Dňa 11. 11. 2014 sa novým predsedom klubu stal Peter Švrlo st. (zomrel 16. 9. 2018). Na výročnej schôdzi v roku 2019 bol na post predsedu klubu ustanovený Jozef Tomeček. Od roku 2022 nesie klub názov Miestny KVV npor. Dionýza Tomčányho Turiec (návrh na zmenu názvu bol podaný v lete 2021).

Dionýz Tomčány, rodák z obce Trnovo, okr. Turčiansky Sv. Martin, sa narodil 18. 4. 1919. Vyrastal v obci Košťany nad Turcom. Bol náčelníkom štábu delostreleckého oddielu 2. čs. paradesantnej brigády. Zúčastnil sa bojov na Dukle. Zahynul v noci 13. 10. 1944 pri havárii dopravného lietadla Li-2, na ktorého palube bol prepravovaný spolu s ďalšími príslušníkmi veliteľskej batérie delostreleckého oddielu parabrigády na letisko Tri Duby. Lisunov Li-2 havaroval po útoku nemeckého stíhača v lokalite Ohnište, na kóte Slemä, v katastri obce Malužiná, okres Liptovský Sv. Mikuláš. Pochovaný je v obci Košťany nad Turcom.

Text: hovorca MKVV Turiec Viliam Klabník
Foto: archív autora

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.