MENU

MO SR je presvedčené, že súčasná právna úprava obmedzujúca združovanie sa vojakov do odborov má svoje opodstatnenie, bude však rešpektovať rozhodnutie ústavného súdu

Starostlivosť a vytváranie kvalitného prostredia pre plnenie štátnej služby profesionálnych vojakov po všetkých stránkach vrátane garancie a ochrany práv, záujmov a právnej istoty vo vojenskom prostredí je pre vedenie rezortu prioritou.

Práve v záujme zvýšenia ochrany individuálnych ľudských práv a záujmov profesionálnych vojakov rezort obrany pripravuje alternatívu, ktorá im poskytne právo brániť sa prípadnému nezákonnému postupu zo strany nadriadeného alebo štátu. Tou má byť inštitút vojenského ombudsmana.

„Pripúšťam, že v otázke zavedenia práva profesionálnych vojakov združovať sa v odboroch, resp. spôsobe naplnenia tohto práva máme s verejnou ochrankyňou práv rozdielny názor. Práve preto vítam jej iniciatívu, ktorej cieľom je posúdiť ústavnosť zákonnej prekážky výkonu práva vojakov a vojačiek združovať sa v odboroch. Uvidíme, aký bude nakoniec nález Ústavného súdu SR v tejto veci. Samozrejme, budeme ho plne rešpektovať,“ uviedol v reakcii minister obrany SR Jaroslav Naď.

„Pevne verím, že zvýšený záujem bývalých profesionálnych vojakov mimo aktívnej služby o inštitút odborov je motivovaný úprimným záujmom o ďalšie zlepšovanie podmienok výkonu služby vojakov a nie záujmom o osobný prospech vo vidine vlastného uplatnenia sa. Vojaci a ich podmienky sú našou prioritou, avšak pri všetkých zmenách treba mať na zreteli ich systémovosť a úplný súlad so zaistením obrany SR a jej bezpečnostných záujmov,“ zdôraznil minister obrany s odvolaním sa na hierarchické usporiadanie systému Ozbrojených síl SR.

Zároveň pripomenul, že so zákonným obmedzením uplatňovania niektorých práv súhlasí každá profesionálna vojačka alebo vojak už pri svojom nástupe, pričom súčasná právna úprava združovania sa vojakov do odborov má podľa neho svoje opodstatnenie a je potrebné ju vnímať predovšetkým v kontexte špecifického poslania Ozbrojených síl SR a účelu, pre ktorý existuje armáda všade vo svete.

„Na istú neproporčnú dominanciu zamestnávateľa, v tomto prípade Ozbrojených síl SR, som osobne upozorňoval ešte ako tieňový minister obrany, čo len potvrdzuje môj, môžem povedať, osobný záujem v tejto veci. Svedčí o tom aj zapracovanie tejto témy do Programového vyhlásenia vlády SR na roky 2020 – 2024. Už od nástupu do exekutívy robím spolu s kolegami na rezorte naozaj maximum pre zabezpečenie nápravy v tejto veci,“ povedal minister obrany SR Jaroslav Naď.

Ako ďalej priblížil, rezort obrany má za sebou spracovanie ideového konceptu na pomery nového inštitútu vojenského ombudsmana. „Do konca roku 2021 by sme ho chceli predložiť do legislatívneho procesu v rámci novely zákona č. 281/2015 z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov, ktorou máme za cieľ skvalitniť podmienky výkonu štátnej služby profesionálnych vojakov,“ doplnil.

Minister obrany SR Jaroslav Naď je presvedčený, že vhodným riešením dlhoročného znevýhodnenia vojakov je inštitút vojenského ombudsmana, ktorý sa preukázal ako efektívny nástroj na ochranu práv vojakov a vojačiek už vo viacerých krajinách, ako napríklad vo Veľkej Británii, Nemecku, Írsku, Švédsku alebo Bosne a Hercegovine.

Text a ilustračné foto: Ministerstvo obrany SR – KOd /r

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.