MENU

Poľské meganákupy na MSPO 2023 – Wisła

Vyzbrojovacia agentúra poľského ministerstva obrany AU MON uzavrela 5. septembra, v prvý deň medzinárodných veľtrhov MSPO 2023, množstvo objednávok na vojenskú techniku v rekordnej hodnote viac ako 100 miliárd PLN (v prepočte cca 23 miliárd USD). Tri z nich týkali aj akvizície komponentov pre druhú fázu programu protivzdušných systémov stredného dosahu Wisła.
Radar riadenia paľby GhostEye pôvodne známy ako LTAMDS (Lower Tier Air and Missile Defense Sensor) je jednou z hlavných inovácií systémov objednaných v druhej fáze programu Wisła .

Wisła je polonizovaná verzia systému Patriot Configuration-3+ (Post-Deployment Build 8) s novým veliteľským systémov IBCS (Integrated Battle Command System), ktorý bol vybraný aj pre systém stredného dosahu Narew. V prvej etape programu boli v roku 2018 objednané štyri systémy lokálne zvané aj jednostka ogniowa v prechodnej konfigurácii (čiže dve batérie). Tie sa líšia najmä staršími streleckými sektorovými radarmi AN/MPQ-65 s anténami kategórie PESA a absenciou množstva poľských subystémov. Súčasne bolo pre mne obstaraných 208 striel PAC-3MSE a 11 ďalších na skúšky.

 

Prečítajte si tiež

Poľské meganákupy na MSPO 2023 – Narew

 


 

Aktuálne kontrakty podpísané medzi AU MON a vládou USA v celkovej výške 47,6 miliárd PLN (cca 9,3 miliárd USD) pokrývajú dodávky časti elementov pre druhú fázu programu, v ktorej sa počíta s obstaraním tuctu vylepšených systémov. Pôjde o 12 modernejších radarov riadenia paľby GhostEye (pôvodne LTAMDS) s celokruhovým pokrytím, 48 odpaľovacích zariadení M903, nezverejnený počet striel PAC-3MSE a výcvikovo-logistický balík. Predsavzatie bude realizované prostredníctvom programu Foreign Military Sales. Stojí za zmienku, že podľa dokumentu amerického ministerstva zahraničných vecí z júna 2023, potvrdzujúceho odsúhlasenie programu, poľská strana požadovala 644 PLRS a celkové výdaje boli odhadované na cca 15 miliárd USD.

Prvý systém Wisła v prechodnej konfigurácii s radarom AN/MPQ-65 v pozadí.

Jeden systém Wisła vo finálnej zdokonalenej podobe budú tvoriť:
• štyri 12-násobné odpaľovacie zariadenia M903 pre riadené strely PAC-3MSE,
• radar riadenia paľby GhostEye (LTAMDS) s tromi anténami kategórie AESA,
• domáci pasívny systém SPL (System Pasywnej Lokacji) pre rádiotechnický prieskum so štyrmi stanicami PET/PCL (Passive Emitter Tracking/Passive Coherent Location),
• dve veliteľské stanoviská EOC (Engagement Operation Center), jedno z toho v konfigurácií C-OPS (Current Operations IBCS EOC) a jedno E-OPS (Engagement Operations IBCS EOC).
Z dvoch systémov bude sformovaná batéria, čiže Poľsko ich úhrnom dostane osem, z toho šesť v novšom štandarde.

Odpaľovacie zariadenie M903 pre tucet riadených striel PAC-3MSE.

Druhá fáza programu Wisła bude príznačná širším zapojením poľského priemyslu. Ten okrem komponentov známych z prvej fázy dodá všetky špecializované vozidlá, veliteľské kabíny, mobilné komunikačné uzly, prehľadové radary na vstupnú detekciu cieľov P-18PL a pasívne systémy pre rádiotechnický prieskum SPL. Perspektívne sa počíta aj s novým efektorom lacnejším než stávajúce strely PAC-3MSE, parametricky postačujúcim proti menej náročným cieľom, ktorým bude vybavená časť OZ (zrejme pôjde o vyvíjaný typ CAMM-MR). Dodávky druhej etapy programu Wisła sú naplánované na obdobie 2026 – 2029.

Text: Ivan Zajac
Foto: Miroslav Gyűrösi, Agencja Uzbrojenia – Ministerstwo Obrony Narodowej

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.