MENU

Vláda schválila program stanovující maximální výdaje na udržení a rozvoj nadzvukového letectva

Vláda ČR ve středu 29. listopadu schválila investiční program, který stanovuje maximální možné výdaje na udržení a rozvoj nadzvukového letectva do roku 2036. Celkové náklady byly stanoveny nejvýše na 215,8 miliardy korun. Obsahují pořízení letounů F-35, využívání nyní provozovaných letadel JAS-39 Gripen do roku 2035 nebo výstavbu nezbytné infrastruktury. Podstatnou částí jsou i rezervy stanovené pro kurzové výkyvy i pro jiná finanční a věcná rizika. Vypracování dokumentu pod názvem program reprodukce majetku vyžaduje zákon. Schválení umožní zabezpečení ochrany suverenity vzdušného prostoru České republiky i dodržení závazků vůči NATO a EU až za rok 2050.

Celkové náklady na udržení a rozvoj schopností českého nadzvukového letectva jsou stanoveny na 215,8 miliardy korun. „Netýkají se pouze pořízení letounů F-35, ale investic do celého nadzvukového letectva Armády ČR až do roku 2036,“ uvedla ministryně obrany Jana Černochová. V částce je tedy zahrnuto i využívání letadel Gripen, s nimiž se počítá do roku 2035. Ve stejný rok by také měly dosáhnout cílových operačních schopností i nová letadla F-35.

Program zahrnuje například pořízení 24 letounů F-35, výdaje na zajištění potřebné nemovité infrastruktury pro stíhací letectvo, odhad nákladů na pronájem či podporu letounů JAS-39 nebo kurzovou rezervu.

Program reprodukce majetku je zákonem o rozpočtových pravidlech požadovaný plánovací dokument, který definuje maximální finanční, časový a věcný rámec pro plánované investiční výdaje. Celková částka nemusí být ve skutečnosti vyčerpána, nesmí být ale překročena. Plány jsou proto sestaveny s ohledem na možná rizika.

Každý program reprodukce majetku obsahuje ve svém finančním rámci zohlednění možných věcných i cenových rizik, tedy cen materiálu a služeb, směnné kurzy v případě kontraktů v cizích měnách a další jevy, které je velmi obtížné predikovat na období téměř patnácti let.

Nákup letounů 5. generace F-35 schválila vláda letos v září na základě vojenského doporučení Armády ČR. Pořizovací náklady budou placeny postupně v letech 2024 až 2034. Celý projekt byl vyčíslen na asi 150 miliard korun, v ceně je nákup letadel i výstavba nezbytné infrastruktury.

Text: Karel Čapek, tiskové oddělení MO ČR
Ilustrační foto: Miloš Růža

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.