MENU

Vláda SR odsúhlasila dlhodobý plán rozvoja rezortu obrany s výhľadom do roku 2035

Vláda SR dnes schválila na návrh Ministerstva obrany SR Dlhodobý plán rozvoja rezortu ministerstva obrany s výhľadom do roku 2035. Tento strategický dokument určuje ciele a postupy vytvárania, udržiavania a rozvoja obranných kapacít a spôsobilostí štátu v nasledujúcom období. O materiáli ešte bude hlasovať parlament.

„Na dnešnom rokovaní vláda opäť potvrdila záväzok zo svojho programového vyhlásenia, že bude viesť aktívny dialóg o cieľoch a potrebách zabezpečenia obrany štátu. Som nesmierne rád, že sme v tejto prioritnej veci našli konsenzus smerujúci k zabezpečeniu našej obranyschopnosti, ktorý sa po ruskej invázii na Ukrajinu stal ďaleko urgentnejšou úlohu, než sa ešte pred pár mesiacmi mohlo zdať,“ povedal po rokovaní vlády minister Naď.

Podľa šéfa rezortu obrany je prijatie nového dlhodobého plánu jedným zo základných východísk pre fungujúce a rozvíjajúce sa ozbrojené sily. Pripomenul aj skutočnosť, že obdobný dokument s názvom „Dlhodobý plán rozvoja obrany s dôrazom na výstavbu a rozvoj Ozbrojených síl SR s výhľadom do roku 2030“ nebol v roku 2017 schválený Národnou radou SR. Dlhodobý plán z roku 2017 bolo zároveň potrebné aktualizovať po obsahovej stránke, aby reflektoval na nové strategické dokumenty SR, predovšetkým Obrannú stratégiu SR a Bezpečnostnú stratégiu SR. „Schválením dlhodobého plánu rozvoja rezortu obrany sa tak Slovensko zaraďuje medzi krajiny, ktoré sú ochotné a schopné vnímať svoje potreby v oblasti obrany aj nad rámec jedného volebného obdobia,“ doplnil minister.

Medzi hlavnými cieľmi dlhodobého plánu rozvoja rezortu obrany je okrem vybudovania ťažkej mechanizovanej brigády aj napríklad navyšovanie a skvalitňovanie personálnych kapacít OS SR, reorganizácia Vzdušných síl OS SR v súlade s potrebami pre novozavedenú techniku, ako aj vytvorenie jednotky kybernetických operácií či dobudovanie Spoločného operačného veliteľstva.

Text a ilustračné foto: Ministerstvo obrany – KOd /r

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.