MENU

VHÚ Bratislava je aktívny aj v online priestore

Pripravil mapu lokalít múzejných exponátov


Vojenský historický ústav Bratislava pripravil pre nadšencov vojenskej histórie Slovenska interaktívnu mapu, ktorá znázorňuje rozmiestnenie múzejných exponátov oboch múzejných oddelení Vojenského historického múzea, ktoré boli na základe prejaveného záujmu zapožičané alebo prenajaté múzeám, územnej a miestnej samospráve, mimovládnym organizáciám a spoločnosti Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a. s.

„Aj takýmto spôsobom sa snažíme priblížiť občanom našu vojenskú históriu, pričom jej nadšenci ju môžu prebádať priamo na interaktívnej mape, alebo vďaka nej zistiť a navštíviť miesta, kde sú tieto zbierkové́ predmety v rôznych častiach Slovenska umiestnené,“ povedal riaditeľ Vojenského historického ústavu plk. Miloslav Čaplovič. Doplnil, že zbierkové predmety je možné vyhľadať napríklad podľa názvu, kategórie alebo vlastníka exponátu.

Interaktívna mapa obsahuje 86 zbierkových predmetov – 50 exponátov z Múzejného oddelenia v Piešťanoch a 36 exponátov z Múzejného oddelenia vo Svidníku. Tie sú spracované do štyroch kategórií: letecká technika, tanky a obrnená technika, delostrelecká technika a automobilová technika.

Zbierkové predmety prezentované prostredníctvom Interaktívnej mapy lokalít múzejných exponátov boli vypožičané alebo prenajaté Vojenským historickým ústavom na základe zmlúv na prenájom hnuteľných veci, resp. zmlúv o výpožičke. V prípade takto prezentovaných zbierkových predmetov ide v prevažnej miere o multiplikáty predmetov prezentovaných v expozíciách Vojenského historického múzea v Piešťanoch a Svidníku. O ich odborné ošetrenie, opravy a rekonštrukciu sa starajú nájomcovia, a to v úzkej súčinnosti s odbornými pracovníkmi Vojenského historického múzea.

Interaktívna mapa je k dispozícii na webovom sídle Vojenského historického ústavu Bratislava.

Text a foto: Ministerstvo obrany SR – KOd /red

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.