MENU

Asanace v Brdech pokračují i o prázdninách

Lidé by neměli chodit do zakázaných oblastí


Pyrotechnická očista v CHKO Brdy opět pokračuje. Po nucené covidové pauze se do určených oblastí vrátili vojáci 15. ženijního pluku, kteří zde vyhledávají starou munici či její zbytky. Pomáhají tak Vojenským lesům a statkům s likvidací nebezpečného materiálu převážně v prostorech bývalých dělostřeleckých střelnic.

Přestože se řada lidí domnívá, že Brdy už jsou zcela otevřené veřejnosti, není tomu tak. „Zpřístupněné jsou pouze částečně. Tyto prostory sloužily od 30. let minulého století jako dělostřelecké střelnice. Pozůstatky z této činnosti jsou zde obrovské,“ říká zástupce velitele týmu pro ničení chemické munice roty EOD (Explosive Ordnance Disposal) nadrotmistr Radek Mazur. Denně tu podle něj vojáci nacházejí desítky kusů fragmentů munice. „I to je hlavní důvod, proč by lidé neměli porušovat zákazy vstupu do míst, která jsou viditelně označena výstražnými cedulemi.“

Zvláště v období letních prázdnin je ale nedodržování nařízení na denním pořádku. „Vojenská policie řeší porušení zákazu vstupu do výcvikových prostorů pravidelně. Ve většině případů se jedná o narušení ze strany chodců a cyklistů, méně často jde o porušení zákazu ze strany řidičů,“ popisuje nejčastější prohřešky tisková a informační důstojnice Vojenské policie nadporučice Nikola Rimkevič Hájková. „Ten, kdo zákaz vstupu poruší, se dopouští přestupku, který je dále řešen příslušným správním orgánem, a je z prostoru Vojenskou policií neprodleně vykázán,“ dodává Hájková.

Jednou z dalších hrozeb je také likvidace nalezené munice přímo na místě, pokud ji nelze z různých důvodů převézt. „Prostor se samozřejmě uzavře, ale není v našich silách ho uzavřít hermeticky. Člověk, který tam nemá co dělat, se tak vystavuje dalšímu nebezpečí,“ dodává specialista z roty EOD.

Pozor na staré výbušniny!

Nalézt výbušniny – byť to není pravděpodobné – je možné i v oblastech, které jsou již přístupné. „Většina staré munice se nachází pod povrchem, takže je poměrně těžké na ni narazit. Pokud se tak stane, je potřeba co nejrychleji zavolat Policii ČR či Vojenskou policii. Jakýkoliv nález může být velmi nebezpečný,“ vysvětluje major Radek Zápotocký, náčelník oddělení přípravy Centra technické a informační podpory 15. ženijního pluku.

Přestože se může zdát, že starý materiál už nemůže být nebezpečný, opak je pravdou. „Hrozba se násobí tím, že munice byla použita před desítkami let. Působením různých vlivů, jako je vlhkost, střídání teplot apod., se mění vlastnosti, a to k horšímu. Následky pak mohou být fatální,“ varuje nadrotmistr Mazur.

Aby se těmto nepříjemnostem předešlo, Vojenské lesy a statky informují o všech změnách a posunech v rámci asanačních prací v prostorech Brd převážně na webovém portálu mapy.cz. „Posíláme průběžně aktualizace, takže jsou tam nejčerstvější informace ohledně turistických tras a dalších míst, kam se může a kde se v současné době pracuje,“ upřesňuje tiskový mluvčí Vojenských lesů a statků Jan Sotona. Navíc doplňuje, že na parkovištích a naučných stezkách jsou další informační tabule, které upozorňují na zákaz vstupu do prostorů probíhajících asanací.

Na další snímky se můžete podívat – ZDE.

Text: kpt. Zuzana Králová
Foto: prap. Libor Novobilský, Armáda ČR

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.