MENU

Posviacka vojnového cintorína

z 1. svetovej vojny v Medzilaborciach


V piatok 2. júla 2021 sa v Medzilaborciach za účasti generálneho tajomníka Služobného úradu Ministerstva obrany SR Petra Kozáka, predsedu Prešovského samosprávneho kraja Milana Majerského, primátora mesta Medzilaborce Vladislava Višňovského, primátorky mesta Snina Daniely Galandovej, zástupcov Ozbrojených síl SR, miestnej štátnej správy a samosprávy, ako aj ďalších hostí, vrátane zástupcov Vojenského historického ústavu uskutočnila posviacka obnoveného vojnového cintorína z 1. svetovej vojny. Súčasťou posviacky vojnového cintorína bola panychída za padlých vojakov a kladenie vencov k pamätníku „Delo“.

Účastníkom akcie sa prihovorili primátor mesta Medzilaborce, predseda Prešovského samosprávneho kraja a generálny tajomník Služobného úradu Ministerstva obrany SR. Vo svojich príhovoroch zdôraznili, že hrôzy 1. svetovej vojny, ktoré na prelome rokov 1914 – 1915 neobišli ani územie dnešného severovýchodného Slovenska, si vyžiadali nesmierne utrpenie a obrovské straty nielen na životoch bojujúcich vojakov, ale aj civilného obyvateľstva. Boje v Karpatoch si vyžiadali aj nedozerné materiálne škody.

Hlavným mementom pripomínajúcim toto vojnové besnenie širokej verejnosti sú vojnové cintoríny. Na území dnešného severovýchodného Slovenska sa nachádza viac než 200 vojnových cintorínov z 1. svetovej vojny, pričom len v okrese Medzilaborce je ich približne 40. Z toho len v katastri mesta Medzilaborce je umiestnených 8 vojnových cintorínov z 1. svetovej vojny. Na nich našlo miesto posledného odpočinku cca 17 000 c. a. k. rakúsko-uhorských vojakov, nemeckých vojakov a ruských vojakov.

Pozvaní hostia sa po posviacke vojnového cintorína presunuli do Múzea moderného umenia Andyho Warhola, kde im v kinosále predstavili nový dokumentárny film „Medzilaborce 1914/1915 – Zabudnuté denníky“. Po prezentácii dokumentárneho filmu nasledovalo slávnostné otvorenie novej stálej expozície „Karpatský front – Medzilaborce 1914/1915“, ktorú tvoria informačné panely a trojrozmerné predmety, ktoré pútavou formou približujú historické udalosti viažuce sa k tzv. karpatskej ofenzíve ruských vojsk z prelomu rokov 1914 – 1915, s osobitným dôrazom na Medzilaborce a okolie.

Obnova a posviacka vyššie uvedeného vojnového cintorína, výroba dokumentárneho filmu, ako aj vybudovanie expozície „Karpatský front – Medzilaborce 1914/1915“ boli realizované v rámci projektu pod názvom „Otvárame bránu Karpát. Kultúrne dedičstvo karpatského oblúka v novom pohľade.“        

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text a foto: Vojenský historický ústav Bratislava

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.