MENU

VHU napreduje v rekonštrukciách objektov

Vojenského historického múzea v Piešťanoch


Jednou zo súčastí Vojenského historického ústavu v Bratislave je aj Vojenské historické múzeum v Piešťanoch, ktoré je celoštátnym špecializovaným múzeom vykonávajúcim v oblasti vojenských dejín komplexnú múzejnú dokumentáciu.

Zároveň je aj vrcholnou zbierkotvornou, vedecko-výskumnou a kultúrno-vzdelávacou inštitúciou v oblasti svojej špecializácie, ústredným informačným, metodickým, koordinačným, vzdelávacím centrom pre múzejnú činnosť v oblasti svojej špecializácie.

Medzi jeho najdôležitejšie základné odborné činnosti patrí sprístupňovanie zbierkových predmetov a zbierok, ktoré prezentuje vo vnútorných, ale aj vonkajších priestoroch areálu stálych expozícií „Výzbroj čs. armády v rokoch 1945 – 1992“ a „Slováci v rovnošatách 1848 – 2020″.

Za účelom ďalšieho skvalitnenia odbornej ochrany zbierkových predmetov, ako aj podmienok pre ich prezentáciu v prospech širokej verejnosti, bola v máji 2021 ukončená rekonštrukcia troch výstavných hál (H 1 – H 3), v ktorých sú prezentované veľkorozmerné a malorozmerné zbierkové predmety ako hmotné pamiatky dokumentujúce vojenskú minulosť Slovenska. Rekonštrukcia zahŕňala výmenu okien, opravu a vymaľovanie fasád budov a vnútorných omietok, nátery opláštenia, brán, mreží a potrubia, ako aj opravu elektroinštalácie budov.

V súčasnej dobe je v realizácii aj súbor odborných činností, ktorých výsledkom bude moderná výstavná hala veľkorozmerných zbierkových predmetov. Široká verejnosť sa v nej bude môcť oboznámiť s vystavenými zbierkovými predmetmi formou pútavého príbehu, a to od roku 1945 až po nedávnu minulosť, ako aj s odbornou prácou našich konzervátorov pri odbornom ošetrovaní zbierkových predmetov.

V súvislosti so skvalitňovaním odbornej ochrany zbierkových predmetov, ako aj podmienok pre ich prezentáciu, treba vyjadriť úprimnú vďaku vedeniu rezortu obrany, ktoré na rozvoj Vojenského historického ústavu, osobitne Vojenského historického múzea, vyčlenilo nemalé finančné prostriedky.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text a foto: Vojenský historický ústav Bratislava /red

Súvisiaci článok:
Vojenské historické múzeum v Piešťanoch zrekonštruovalo tri výstavné haly

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.