MENU

Návšteva fyzicky znevýhodnených detí

vo Vojenskom historickom múzeu Piešťany


Dňa 8. júla 2021 navštívili Vojenské historické múzeum v Piešťanoch detičky z Centra voľného času, ktoré funguje popri Spojenej škole v meste Piešťany. Uvedená škola je vzdelávacia inštitúcia na úrovni základnej školy, ktorá integruje deti s telesným postihom, deti s postihom mentálnym alebo kombináciou týchto postihnutí.

VHM Piešťany každoročne navštevujú telesne a mentálne znevýhodnené deti z rôznych špeciálnych škôl z celého územia Slovenskej republiky. Veľkou výhodou VHM Piešťany je bezbariérový prístup, ako i pripravenosť lektorov na problematiku komunikácie s mentálne handicapovanými a i deťmi, ktoré majú problém s artikuláciou.

Deti z CVČ pri Spojenej základnej škole počas návštevy múzea prešli najprv halou ťažkej techniky. Obdivovali tu hlavne tankovú výzbroj, a v hale ľahkej obrnenej techniky sa im páčili najviac vozidlá BVP. Záver expozície deti strávili v hale číslo jedna, kde ich očaril celý rad techniky, ktorá tu odpočíva. Špeciálni pedagógovia im spravili množstvo pekných skupinových fotografií.

Počas celej prehliadky expozície udivovali deti lektorov inteligentnými a vecnými otázkami k jednotlivým zbierkovým predmetom. Všetkým deťom z tejto sympatickej skupiny umožnili lektori a konzervátori VHM Piešťany nahliadnuť z bezpečnej vzdialenosti do kabíny vrtuľníka či útrob prúdového motora lietadla MiG-21. Niektorým deťom tým splnili životný sen.

Po občerstvení si deti zrekapitulovali svoje nadobudnuté vedomosti počas sledovania filmu v priestoroch 3D premietacej miestnosti. Pútavé premietanie predstavilo výrazné medzníky z dejín Slovenska, ktoré dopĺňali vybrané zdigitalizované predmety vzhliadnuté v expozícii múzea.

Záujem detí vyvolal u zamestnancov VHM Piešťany radosť, a tešia sa na ďalšiu návštevu či už z tejto inštitúcie alebo iných škôl z celého územia SR, so zameraním na výuku hendikepovaných detí. Centrum voľného času, Spojenej základnej školy v Piešťanoch, vyjadrilo prosbu zopakovať akciu aj o rok, čím by sa mohla stať milou tradíciou. VHM Piešťany sa nebráni takejto požiadavke a naďalej zostáva v kontakte s vedením inštitúcie.

Vychovávateľka CVČ, Mgr. Ingrid Galková, bola milo prekvapená pripravenosťou a empatiou zamestnancov múzea voči jej zvereným deťom. Spolu sa tešia na ďalšiu návštevu. Pre kolektív VHM Piešťany je to predovšetkým výzva zdokonaľovať sa v komunikácii s týmito deťmi, a to bez bariér…

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text a foto: Vojenský historický ústav Bratislava /r

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.