MENU

Leštianske zvony zazneli počas stretnutia

rodákov - krajanov obce Lešť


V priestoroch bývalej obce Lešť sa za zvukov leštianských zvonov začalo stretnutie rodákov a ich príbuzných pri príležitosti 70. výročia, kedy boli vysťahovaní poslední obyvatelia bývalej obce Lešť. Stretnutie zorganizoval Aktív pamäti obce Lešť zastúpený Ľubomírom Švarcom, Ing. Ľubošom Vitovským a Nadeždou Riečanovou.

Pán Švarc v úvode privítal hostí štátneho tajomníka ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Mgr. Milana Kyseľa, správcu Vojenského obvodu Lešť pplk. Ing. Miloša Mátyása, za Centrum výcviku Lešť vedúceho Organizačného oddelenia PhDr. Petra Tischlera a zástupcu Vojenských lesov a majetkov š.p. Pliešovce Ing. Petra Krpeľana.

Prítomných privítal aj štátny tajomník Kyseľ a zdôraznil ako je veľmi dôležite si zachovávať tradície a históriu a aby nezabúdali na svojich predkov, ktorí tu žili a prežili svoj v tej dobe ťažký, ale krásny život.

Po zaznení zvukov zvonov sa začali služby božie, ktoré odslúžila evanjelická farárka Katarína Zaťková z Pliešoviec. Po skončení oboznámil p. Švarc prítomných potomkov – krajanov s krátkou históriou obce Lešť a vyzval člena aktívu pamäti obce Jána Mihaľkina ktorý oboznámil prítomných o uložení niektorých dobových fotografii, krojov a nájdených predmetov z priestoru obce Lešť v depozite múzea v Modrom Kameni a doniesol na prezretie aj dobové školské fotografie žiakov zo školy v Lešti.

Po skončení programu a oficiálnej časti stretnutia si niektorí účastníci išli prezrieť cintorín, nad ktorým už časom vyrástol les. Ostatní sa pri spomínaní a rozprávaní sa pod postaveným vojenským stanom občerstvovali donesenými dobrotami, ktoré sa pekávali ešte vtedajšej dobe v obci Lešť.

Na záver p.Švac poďakoval Ministerstvu obrany SR za umožnenie zorganizovania stretnutia a Správe Vojenského obvodu Lešť, Centru výcviku Lešť a Vojenským lesom a majetkom š.p, za pomoc pri úpravách okolia priestoru, kde sa uskutočnilo stretnutie rodákov – krajanov a ich príbuzných pri tabuli a pamätníka bývalej obce Lešť.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text a foto: PhDr.Peter Tischler, Centrum výcviku Lešť, Ozbrojené sily SR /r

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.