MENU

Vojenský fond solidarity vloni pomohl

25 dětem a devíti rodinám v nouzi


Ve čtvrtek 16. září zhodnotila v Domě armády Praha předsedkyně výboru Vojenského fondu solidarity brigádní generálka Lenka Šmerdová činnost fondu za rok 2020. V minulém roce věnoval fond 25 nezaopatřeným dětem z vojenských rodin vánoční finanční dar v celkové výši 475 000 Kč, vyřešil devět žádostí a finančně podpořil devět vojenských rodin.

Vojenský fond solidarity poskytl v roce 2020 pomoc v celkové výši 1 074 000 Kč. Tuto částku tvořily finanční dary pro vojáky s rodinami, které postihlo těžké zranění, vážné onemocnění, náhlé úmrtí, živelní pohroma či nezaviněná finanční tíseň, a finanční dary pro nezaopatřené děti, které tragicky ztratily rodiče v souvislosti s výkonem služby. „I když peníze nevrátí zdraví ani život, jsme přesvědčeni o tom, že alespoň částečně jsme pomohli našim klientům v nejtěžším období jejich života. Upřímné poděkování patří tisícům dárců, kteří fond v roce 2020 finančně podpořili, a zcela tak naplnili význam motta našeho fondu: Díky vám můžeme pomáhat,“ zdůraznila generálka Šmerdová.

Do fondu přispěli v roce 2020 individuální a firemní dárci, organizace a sdružení dary v celkovém počtu 21 150. Fond evidoval 1420 dárců, kteří přispívali pravidelně. Díky projektu dárcovských esemesek (DMS) v rámci Fóra dárců získal loni fond částku 9146 Kč. V roce 2020 činily 80 % příspěvky od individuálních dárců, kteří přispěli např. vkladem na účet nebo formou DMS. Zbylých 20 % tvořily dary od firem.

Do fondu výrazně přispěli ministr, velvyslanec, druhoválečný veterán a rotný

Mezi individuálními dárci byli například ministr obrany Lubomír Metnar a velvyslanec ČR v Afghánistánu generálporučík v záloze Jiří Baloun. Přispívali i sami vojáci, například rotný Michal Petrlík ze 43. výsadkového praporu nebo válečný veterán generál Miloslav Masopust s manželkou Helenou.

Na podporu fondu se v roce 2020 uskutečnila řada sbírek, společenských, kulturních a sportovních akcí. Oproti předchozím rokům byl však jejich počet výrazně omezen kvůli pandemii koronaviru. Přesto se podařilo vybrat částku 1 052 088 Kč. Mezi akce spojené se sbírkovou činností patřil například Běh pro válečné veterány, projekt Sparta vzdává hold, Military Death March či Bikers for Veterans.

V roce 2020 zaznamenal výtěžek Vojenského fondu solidarity opět rostoucí tendenci. V loňském roce měl fond k využití více než 18 mil. Kč. Generálka Šmerdová nicméně upozorňuje, že fond by měl být připraven pomoci s ohledem na počty vojáků z povolání a aktivních záložníků v resortu obrany.

Přestože do aktivit fondu vloni výrazně vstoupila omezení v souvislosti s pandemií Covid-19, komunikace s dárci se podařila přenést do on-line prostředí a jejich štědrost následky omezení nepocítila. „Výrazně narostla rovněž poskytnutá finanční pomoc potřebným,“ zhodnotila generálka Šmerdová.

Od roku 2019 spolupracuje fond s firmou Mikov, která v rámci projektu Válečný veterán každý rok uvede na trh bojový nůž inspirovaný významnou vojenskou osobností či událostí z dějin armády. Novým partnerem fondu se v roce 2020 stal výrobce nožů ANV Knives, s. r. o., který vyrobil limitovanou edici nože věnovanou 73. tankovému praporu. Ke Dni válečných veteránů proběhla aukce unikátních hodinek Prim Orlík DLC – Věrni zůstaneme, které do dražby věnovala Czechoslovak Group, a. s. Fond tak získal 280 000 Kč.

V oblasti propagace spolupracuje fond s mnoha subjekty. Podepsal memoranda o spolupráci s Vojenskými lázeňskými a rekreačními zařízeními a Vojenskou zdravotní pojišťovnou ČR.

Na další snímky se můžete podívat – ZDE.

Text: pplk. Vlastimila Cyprisová
Foto: prap. Petr Dohnal, Armáda ČR

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.