MENU

Medzinárodná vedecká konferencia

Protištátne trestné činy včera a dnes


Dňa 15. októbra 2021 sa v priestoroch Právnickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne konala medzinárodná vedecká konferencia Protištátne trestné činy včera a dnes.

Na konferencii vystúpilo s referátmi takmer 20 českých a slovenských právnikov, právnych historikov a historikov, ktorí sa venovali problematike protištátnych trestných činov, vlastizrady a velezrady, poburovania a urážok majestátu či najvyšších predstaviteľov štátu, súdnym retribúciám a postihom protištátnych činov, ako aj terorizmu v právnych kodifikáciách od staroveku po súčasnosť.

Vojenský historický ústav na konferencii reprezentoval doc. PhDr. Vladimír Segeš, PhD., ktorý predniesol referát Velezrada v uhorskom stredovekom práve.

Pomerne bohatá a obsažná diskusia k jednotlivým referátom ukázala na potrebu ďalej bádať, precizovať a rozširovať poznatky uvedenej problematiky v českej i slovenskej vede a politickej praxi.

Celý text a ďalšie snímky nájdete – TU.

Text a foto: Vojenský historický ústav Bratislava

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.