Vyhľadať
Close this search box.

MENU

Medzinárodná konferencia v Kežmarku

Dňa 28. marca 2022 sa v Kežmarku konala medzinárodná konferencia pod názvom Imrich Thököly a jeho povstanie.

Vedeckému podujatiu predsedal prof. Dr. h. c. PhDr. Peter Kónya, PhD., rektor Prešovskej univerzity. Na konferencii vystúpilo s referátmi 14 historikov zo Slovenska a Maďarska. Rokovacími jazykmi boli slovenčina a maďarčina so synchrónnym tlmočením. Vystúpenia referentov a neformálna diskusia prispeli k prehĺbeniu poznatkov nielen o hlavnom protagonistovi, ale aj o udalostiach, okolnostiach a historickom kontexte protihabsburského stavovského povstania v rokoch 1678 – 1685.

Vojenský historický ústav reprezentoval doc. PhDr. Vladimír Segeš, PhD., ktorý predniesol referát Druhy vojsk, stratégia a taktika v období stavovských povstaní a protiosmanských vojen.

Vedecká konferencia bola súčasťou slávnostného programu, v rámci ktorého odhalili jazdeckú sochu kežmarského rodáka Imricha Thökölyho pred Kežmarským hradom, a to pod záštitou a za účasti poslanca Národnej rady SR a primátora Kežmarku PhDr. Jána Ferenčáka, štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí Maďarska Leventeho Magyara a generálnej konzulky Maďarska v Košiciach Dr. Ágoty Hetey.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text a foto: Vojenský historický ústav Bratislava

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.