Vyhľadať
Close this search box.

MENU

Vedecká konferencia Štefánik a légie

– pohľad histórie a súčasnosti


V dňoch 1. a 2. júna 2022 Spoločnosť Milana Rastislava Štefánika v spolupráci s Vojenským historickým ústavom Bratislava (VHÚ), Historickým ústavom SAV, v. v. i. a Ministerstvom obrany SR usporiadalo medzinárodnú vedeckú konferenciu Štefánik a légie – pohľad histórie a súčasnosti. Podujatie sa konalo na pôde Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, ktorej rektor doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD. privítal účastníkov úvodným slovom.

VHÚ Bratislava reprezentovalo päť zástupcov zo všetkých organizačných súčastí. Prvý deň konferencie vystúpila s príspevkom PhDr. Viera Jurková (VHÚ – Vojenské historické múzeum Piešťany), ktorá sa venovala dokumentácii činnosti gen. M. R. Štefánika a československých légií v zbierkach VHM – VHÚ Bratislava. Ďalšiu prednášku s názvom Československí legionári na Slovensku v roku 1919 prezentoval Mgr. Peter Chorvát, PhD. (VHÚ – Odbor vojensko-historických výskumov) a po ňom vystúpila PhDr. Milena Balcová (VHÚ – Vojenský historický archív) s príspevkom Nezlomný legionár Jozef Dřímal. Druhý deň konferencie predstavil riaditeľ Vojenského historického ústavu plukovník. Mgr. Miloslav Čaplovič, PhD. osobu Jozefa Gregora Tajovského – československého legionára v Rusku a následne vystúpila i Mgr. Jana Zaťková, PhD. (VHÚ – Odbor vojensko-historických výskumov) s príspevkom Československý tábor pre Slovákov v Irkutsku. Všetky príspevky, ako aj prezentované zbierkové predmety, dokumenty a fotografie VHÚ sa stretli s veľkým záujmom a autori o témach ďalej živo diskutovali s účastníkmi podujatia.

Vedecká konferencia priniesla nové informácie o činnosti československých légií, aj osobe gen. M. R. Štefánika, a upevnila spoluprácu partnerských inštitúcií. Uvedené prednášky, ako aj mnoho ďalších príspevkov nájdu záujemcovia v pripravovanej kolektívnej monografii, ktorá bude vydaná koncom leta 2022.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text a foto: Vojenský historický ústav Bratislava /r

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.