Vyhľadať
Close this search box.

MENU

Technická výpomoc príslušníkov OS SR

vo Svidníku a na Dukle


Podobne ako v predchádzajúcich rokoch, aj v tomto špecialisti z Ozbrojených síl SR priložili pomocnú ruku a spolu s našimi múzejníkmi na severovýchodnom Slovensku urobili veľa práce súvisiacej jednak s odbornou ochranou zbierkových predmetov, a taktiež aj so starostlivosťou a údržbou areálov národných kultúrnych pamiatok na Dukle (kataster obce Vyšný Komárnik) a vo Svidníku, ako aj ďalších objektov v správe Vojenského historického ústavu (VHÚ).

Konkrétne svidnícki múzejníci a príslušníci 21. mechanizovaného práporu Trebišov, 14. tankového práporu Trebišov, 52. výsadkového práporu Trebišov, 22. mechanizovaného práporu Michalovce, 21. samohybného delostreleckého oddielu Michalovce, 65. prieskumného práporu Prešov, 20. práporu logistiky Prešov a 51. krídla Prešov uskutočnili od začiatku apríla do konca júna jedenásť spoločných pracovných brigád. Zrealizovali nové ochranné konzervačné nátery na šiestich veľkorozmerných zbierkových predmetoch. Svojho „nového šatu“ sa tak dočkali dve 152-mm kanónové húfnice vzor 37, tri 122-mm húfnice vzor 38 a 85-mm protilietadlový kanón vzor 44, ktoré sú prezentované v rámci tzv. delového areálu nachádzajúceho sa v katastri obce Vyšný Komárnik, a taktiež aj v Parku bojovej techniky vo Svidníku. Popri tom ošetrili pod odborným vedením našich múzejníkov aj množstvo zbierkových predmetov prezentovaných v Centrálnej expozícii VHÚ vo Svidníku, resp. uložených v jeho depozitoch. V rámci tejto aktivity mali možnosť rozšíriť si aj svoje vedomosti o bohatej vojenskej minulosti Slovenska.

Ako mimoriadne prospešná sa ukázala pomoc profesionálnych vojakov – príslušníkov 405. opravárenského práporu Martin pri preprave a následnom osadení zbierkového predmetu – stredného tanku T-34/85 na podstavec v areáli Vyhliadkovej veže na Dukle. V areáli Parku bojovej techniky vo Svidníku bol za výdatnej pomoci príslušníkov 20. práporu logistiky Prešov z podstavca po dlhých rokoch zosadený a do Prešova následne prevezený zbierkový predmet – stredný delostrelecký ťahač AT-S 712, ktorý sa počas najbližšieho roka podrobí čiastočnej renovácii spojenej s vyhotovením nového ochranného konzervačného náteru.

Múzejníci spoločne s vojakmi vykonali aj mnohé záhradnícke, údržbárske a pomocné práce spojené s pravidelnou starostlivosťou a revitalizáciou rozsiahleho areálu Pamätníka a vojnového cintorína Sovietskej armády vo Svidníku, ako aj areálu budovy múzea vo Svidníku. Tieto práce realizovali aj v areáli Pamätníka a vojnového cintorína 1. československého armádneho zboru v ZSSR na Dukle, v areáli pomníka Míľnik „Volanie“, pomníka ženistov a pomníka na mieste tragickej smrti gen. Jaroslava Vedrala-Sázavského, ktoré sa nachádzajú v priestore Duklianskeho priesmyku.

Všetkým príslušníkom Ozbrojených síl SR, ktorí pravidelne poskytujú pomoc múzejnému pracovisku VHÚ vo Svidníku, patrí naša úprimná vďaka, nakoľko svojou svedomitou prácou pomáhajú pri odbornej ochrane zbierkových predmetov a údržbe rozsiahleho majetku štátu v správe VHÚ.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text a foto: Vojenský historický ústav Bratislava /r

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.