Vyhľadať
Close this search box.

MENU

Miesta pamäti na druhú svetovú vojnu

a ich premena


V dňoch 15. až 17. augusta 2022 sa v Liberci uskutočnil už v poradí 31. ročník medzinárodného seminára „Česko-slovenské vzťahy / Slovensko-české vzťahy“ na tému „Miesta pamäti na druhú svetovú vojnu a ich premena“.

Uvedené niekoľkodňové podujatie zorganizovala Katedra histórie Fakulty prírodnovedno-humanitnej a pedagogickej Technickej univerzity v Liberci, v spolupráci s Ústavom pre štúdium totalitných režimov v Prahe, Vojenským historickým ústavom v Bratislave, Historickým ústav AV ČR v Prahe a Vzdelávacou nadáciou Jána Husa.

Na medzinárodnom seminári, určenom pre učiteľov dejepisu a občianskej výchovy, historikov a archivárov z Českej republiky a Slovenskej republiky, vystúpil riaditeľ VHÚ plk. Miloslav Čaplovič s príspevkom „Pamätník čs. armádneho zboru na Dukle v premenách času 1947 – 2021“. Zástupcovia českých a slovenských univerzít, vedecko-výskumných, múzejných a archívnych pracovísk vo svojich príspevkoch a prezentáciách predstavili pamätné miesta, pamätníky, vojnové hroby, ale tiež múzejné výstavné projekty, dokumentárne filmy, alebo pamäťové štúdiá v školskom vyučovaní a neformálnom vzdelávaní. Súčasťou medzinárodného seminára boli aj didaktické workshopy, miesta pamäti v televíznej a filmovej tvorbe, projekty vo verejnom priestore, ako aj exkurzia po Libereckých miestach pamäti.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text: Vojenský historický ústav Bratislava /r
Foto: VHÚ Bratislava, Technická univerzita v Liberci

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.