Vyhľadať
Close this search box.

MENU

Konferencia Medzinárodnej rady múzeí v Prahe

Generálna konferencia Medzinárodnej rady múzeí (International Council of Museums, ďalej ICOM) je renomovanou celosvetovou platformou pre zdieľanie aktuálnych tém a inovatívnych riešení. Od roku 1946 sa koná každé tri roky a predkladá zásadné témy, podporuje kultúrne výmeny, medzinárodnú spoluprácu, inšpiruje a pomáha múzejníkom v ich práci.

Jej Československý výbor ICOM a Slovenský komitét ICOM v roku 1994 nadviazali na pôsobenie Československého výboru ICOM, ktorý stál pri zrode samotnej Medzinárodnej rady múzeí ICOM aj prostredníctvom významných osobností, akými boli Zbyněk Z. Stránsky alebo Jan Jelínek, ktorý bol prezidentom ICOM v rokoch 1971 – 1977.

Výkonná rada ICOM na svojom 139. zasadnutí v roku 2019 aj z toho dôvodu vybrala Prahu ako hostiteľské mesto 26. generálnej konferencie ICOM. V dňoch 20. – 28. augusta 2022 sa tak v pražskom kongresovom centre zišlo vyše 3000 múzejníkov a muzeológov z celého sveta. Hlavnou témou medzinárodného stretnutia, ktoré zorganizoval český výbor ICOM v spolupráci s Ministerstvom kultúry ČR, bola sila múzeí – The Power of Museums.

Stretnutie prebiehalo vo viacerých líniách a pre účastníkov boli pripravené aj bohaté sprievodné aktivity. Úvodné dni podujatia boli venované štatutárnym schôdzam národných výborov ICOM a medzinárodných výborov ICOM a 92. zasadaniu Poradného výboru ICOM, pre ostatných účastníkov boli pripravené turistické prehliadky Prahy, kurzy varenia a workshop Memory of Nations. Hlavný program sa začal v pondelok otváracím ceremoniálom 26. generálnej konferencie ICOM, po ktorom už nasledovali bloky prednášok: Účel: Múzeá a občianska spoločnosť (hlavná rečníčka M. R. Suaréz z Kolumbie), Udržateľnosť: Múzeá a schopnosť prekonávať krízy (hlavná rečníčka H. F. Nakabuye z Ugandy), Vízie: Múzeá a vedenie (hlavní rečníci L. G. Bunch a Hilary Carty) a Komunikácia: Múzeá a nové technológie (hlavý rečník S. Chan z Austrálie). Hlavné bloky boli sprevádzané zaujímavými a aj emociálne výraznejšími panelovými diskusiami. Popoludňajší program sa niesol v znamení workshopov a tzv. „okrúhlych stolov“, v rámci ktorých boli prediskutované návrhy na zmeny stanov ICOM, Etický kódex ICOM, Rezolúcia ICOM či Strategický plán ICOM 2022 – 2028. V neposlednom rade bolo výsledkom týchto rokovaní aj prijatie novej definície múzea ako spoločného základu pre rozmanitosť múzeí. Súčasťou hlavného programu boli aj tzv. network meetings a ICOM committees meetings, kde sa stretli zástupcovia jednotlivých špecializovaných alebo národných komitétov a výborov ICOM-u. Štvrtkový program sa preniesol do priestorov mimo kongresového centra, kde sa v rámci tzv. off-site meetings stretli špecializované komitéty. Posledné dni konferencie boli venované exkurziám po viac ako 60 inštitúciách v Českej republike.

Organizátori pre účastníkov zabezpečili aj bohatý večerný program: Opening party v Národnom technickom múzeu, Noc múzeí, počas ktorej boli sprístupnené múzeá v centre Prahy či slávnostné odovzdanie vlajky organizátorovi ďalšej generálnej konferencie.

Súčasťou podujatia bol aj Múzejný veľtrh a EXPO Fórum, kde múzeá a partnerské spoločnosti predstavujú svoje technológie a inovácie na poli múzejnej a pamiatkovej ochrany. Významné a miesto medzi nimi mal aj Zväz múzeí Slovenska, kde slovenskí múzejníci oboznamovali svojich zahraničných kolegov o sieti múzeí a ich zameraní, diskutovali o zaujímavostiach i špecifikách slovenského múzejníctva a procesov pri ochrane kultúrneho dedičstva Slovenska. Vojenský historický ústav, ako jedného z nových inštitucionálnych členov Medzinárodnej rady múzeí ICOM, i ako člena Zväzu múzeí na Slovensku, reprezentovala na ICOM Prague 2022 kurátorka Vojenského historického múzea v Piešťanoch, PhDr. Viera Jurková.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text: PhDr. Viera Jurková, VHÚ – VHM Piešťany
Foto: autorka, ICOM Sk, ZMS

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.