Vyhľadať
Close this search box.

MENU

Vojenský fond solidarity finančně podpořil

11 rodin a 22 nezaopatřených dětí


V průběhu loňského roku byla klientům fondu poskytnuta finanční podpora v celkové výši 948 500 Kč. Z toho částka ve výši 521 700 Kč putovala na pomoc 11 vojákům a jejich rodinám v těžké životní situaci. Dalších 426 800 Kč bylo rozděleno o Vánocích mezi 22 nezaopatřených dětí, které přišly o jednoho z rodičů při plnění služebních povinností doma nebo v zahraničí. Činnost Vojenského fondu solidarity za rok 2021 zhodnotila ve čtvrtek 15. září v Domě armády Praha předsedkyně výboru Vojenského fondu solidarity brigádní generálka Lenka Šmerdová.

Všechny přijaté žádosti o pomoc vždy individuálně posuzuje Výbor vojenského fondu solidarity (VFS), který naváže kontakt s rodinami nebo v případě potřeby s jejich velitelem, vrchním praporčíkem, psychologem či kaplanem. Výbor úzce spolupracuje se specializovanými resortními zařízeními, jako jsou vojenské nemocnice, rehabilitační zařízení a komunitní centra pro válečné veterány. „Fond pomáhá vojákům, u kterých došlo k vážnému onemocnění či těžkému zranění, ať už v přímé souvislosti s výkonem služby, nebo mimo ni. Možnost čerpat tuto pomoc mají i vojáci s rodinami, jejichž domácnost zasáhla živelní pohroma. V případě úmrtí vojáka jsme připraveni poskytnout finanční podporu pozůstalé rodině k překonání nejkritičtějšího období po tragické události,“ zdůraznila generálka Šmerdová. Dodala také, že vojáci jsou fyzicky zdatní a psychicky odolní, avšak „neštěstí nechodí po horách, ale po lidech.“ Tuto pomoc loni obdržely například dvě pozůstalé rodiny vojáků ze 7. mechanizované brigády. Vyčleněné prostředky pomohly také rodinám vojáků, jejichž dítě vážně onemocnělo.

Pomáhají vojáci, individuální i firemní dárci

V roce 2021 bylo zasláno 25 000 příspěvků od individuálních a firemních dárců, organizací a sdružení v hodnotě 8,2 milionu Kč. Z toho 82 % příspěvků pocházelo od individuálních přispěvatelů a zbylých 18 % tvořily dary od firem. Také díky projektu DMS získal loni fond částku 20 000 Kč. Současně se zvýšil počet pravidelných měsíčních dárců na celkových 1 800.

Na podporu fondu se v roce 2021 uskutečnila řada sbírek, pokladničky byly součástí společenských, kulturních a sportovních akcí. Mezi akce spojené se sbírkovou činností patřil již tradičně Běh pro válečné veterány, který podpořila společnost ČEZ, a.s., která běh zařadila do své aplikace „Pomáhej pohybem“ a následně věnovala 100 000 Kč na pomoc nezaopatřeným dětem vojáků. Tou nejvýznamnější akcí je pravidelná sbírka u příležitosti Dne válečných veteránů, která vynesla téměř 2 miliony korun.

Za významnou podporu fondu byly náčelníkem Generálního štábu AČR oceněny čestným odznakem AČR Za zásluhy III. stupně firmy Aramark, s.r.o, ČePro, a.s., HC Sparta Praha, Mikov, s.r.o, Vojenská zdravotní pojišťovna a další. K významným přispěvatelům fondu patří také Starbucks ČR, Sellier &Bellot, a.s. nebo STV Group. „Ze srdce děkuji všem, kteří se do sbírky zapojili a podpořili Vojenský fond solidarity. Mám z toho obrovskou radost, oproti loňskému roku byl letošní výtěžek téměř dvojnásobný. Velice mě také potěšilo, v jakém množství byly červené máky vidět mezi lidmi. Beru to nejen jako zájem o sbírku, ale i jako důkaz zvýšeného povědomí o náročné službě vojáků a válečných veteránů. Nesmírně si vážím přízně všech přispěvatelů fondu,“ bilancuje loňský rok generálka Šmerdová.

Vojenský fond solidarity v roce 2021 své poslání splnil a má vytvořené všechny předpoklady pro další trvalé, prospěšné a úspěšné působení. Jeho činnost bude nadále zaměřena na shromažďování finančních prostředků pro děti vojáků, kteří zahynuli v souvislosti s výkonem služby, a pro vojáky a jejich blízké, kteří se ocitli v těžké životní situaci.

Na další snímky se můžete podívat – ZDE.

Text: kpt. Mgr. Helena Řebíčková, TID 14. plogp a rtm. Nikol Švandera Slováčková /r
Foto: archiv Vojenského fondu solidarity

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.