Vyhľadať
Close this search box.

MENU

Aktivity VHÚ Bratislava spojené

so 78. výročím Karpatsko-duklianskej operácie


V dňoch 5. a 6. októbra 2022 si na pietnych miestach nachádzajúcich sa na území Poľskej republiky a Slovenskej republiky pripomenieme už 78. výročie Karpatsko-duklianskej operácie (ďalej „KDO") a zároveň aj Deň hrdinov KDO. Vojenský historický ústav (ďalej len „VHÚ"), uvedomujúc si význam historických udalostí spätých so začiatkom oslobodzovacích bojov na území Slovenska, realizoval ako správca národných kultúrnych pamiatok, pamiatkových a ďalších múzejných objektov na Dukle (kataster obce Vyšný Komárnik) a vo Svidníku prostredníctvom svojho svidníckeho múzejného pracoviska niekoľko akcií, ktoré majú za cieľ prispieť k celkovému zatraktívneniu týchto pamätných miest v očiach širokej verejnosti.

V tejto súvislosti treba na prvom mieste spomenúť rokmi overenú výbornú spoluprácu medzi múzejným pracoviskom vo Svidníku a špecialistami z Ozbrojených síl SR. Tí ani v tomto roku neostali svojej povesti nič dlžní a v rámci odbornej ochrany zbierkových predmetov a starostlivosti a údržby areálov národných kultúrnych pamiatok, ako aj ďalších objektov v správe VHÚ opäť priložili svoju pomocnú ruku k dielu.

Konkrétne svidnícki múzejníci a príslušníci 21. mechanizovaného práporu Trebišov, 14. tankového práporu Trebišov, 52. výsadkového práporu Trebišov, 22. mechanizovaného práporu Michalovce, 21. samohybného delostreleckého oddielu Michalovce, 65. prieskumného práporu Prešov, 20. práporu logistiky Prešov a 51. krídla Prešov uskutočnili od začiatku apríla do konca septembra tohto roka dovedna viac ako dvadsať spoločných pracovných brigád. V rámci nich preukázali profesionálni vojaci svoju šikovnosť a odbornú zručnosť predovšetkým pri vyhotovovaní nových ochranných konzervačných náterov na siedmich veľkorozmerných zbierkových predmetoch. Svojho „nového šatu“ sa tak dočkali napríklad dve 152-mm kanónové húfnice vzor 37, tri 122-mm húfnice vzor 38 či 85-mm protilietadlový kanón vzor 44, ktoré sú prezentované v rámci tzv. delového areálu nachádzajúceho sa v katastri obce Vyšný Komárnik, a taktiež aj v Parku bojovej techniky vo Svidníku. Popri tom ešte stihli vojaci pod odborným vedením našich múzejníkov ošetriť aj množstvo zbierkových predmetov prezentovaných v Centrálnej expozícii VHÚ vo Svidníku, resp. uložených v jeho depozitných priestoroch.

Ako mimoriadne prospešná sa ukázala pomoc profesionálnych vojakov, konkrétne príslušníkov 405. opravárenského práporu Martin pri preprave a následnom osadení zbierkového predmetu – stredného tanku T-34/85 na podstavec v areáli Vyhliadkovej veže na Dukle s tým, že následne bol na ňom vyhotovený aj nový ochranný náter. V areáli Parku bojovej techniky vo Svidníku bol zase za výdatnej pomoci príslušníkov 405. opravárenského práporu Martin a 20. práporu logistiky Prešov z podstavca po dlhých rokoch zosadený a do Prešova následne prevezený zbierkový predmet – stredný delostrelecký ťahač AT-S 712, ktorý sa aktuálne podrobuje čiastočnej renovácii spojenej s výmenou časti jeho konštrukcie a vyhotovením nového ochranného konzervačného náteru.

Spoločne s našimi múzejníkmi vykonali vojaci aj nezanedbateľné množstvo ďalších záhradných, údržbárskych a pomocných prác spojených s pravidelnou starostlivosťou a revitalizáciou rozsiahleho areálu Pamätníka a vojnového cintorína Sovietskej armády vo Svidníku, ako aj areálu budovy múzea vo Svidníku. Obdobné práce boli potom zrealizované aj v areáli Pamätníka a vojnového cintorína 1. československého armádneho zboru v ZSSR na Dukle, v areáli pomníka Míľnik „Volanie“, pomníka ženistov a pomníka na mieste tragickej smrti gen. Jaroslava Vedrala-Sázavského, ktoré sa nachádzajú v priestore Duklianskeho priesmyku.

Dňa 4. júla 2022 boli tiež započaté rozsiahle rekonštrukčné práce na objekte Vyhliadkovej veže na Dukle. Tie aktuálne prebiehajú ako súčasť druhej hlavnej etapy celkovej revitalizácie tohto objektu. Zamerané sú predovšetkým na komplexnú obnovu a modernizáciu oboch vyhliadkových kupol spolu s vyhliadkovou terasou, na čo samozrejme nadväzuje aj realizácia väčšieho množstva ďalších stavebných prác a úprav. Jednou z nich bola (v dĺžke viac ako jeden kilometer, zväčša v zalesnenom teréne) aj už realizovaná kompletná výmena prívodného kábla vysokého napätia. Táto plánovaná rekonštrukcia pritom plynulo nadväzuje na minuloročnú úspešne realizovanú prvú hlavnú etapu celkovej obnovy daného objektu. Tá v sebe zahŕňala najmä výmenu starých okenných tabúľ umiestnených na pylóne, kompletnú rekonštrukciu sociálnych zariadení, kompletnú rekonštrukciu a modernizáciu spodnej expozičnej časti, úpravu časti odvodňovacej drenáže a komplexnú úpravu bezbariérových vstupov v rámci exteriérových a interiérových priestorov veže. Hlavným cieľom realizácie vyššie uvedených rozsiahlych rekonštrukčných prác je pritom postupné dosiahnutie kompletnej a nevyhnutne potrebnej modernizácie tejto dominantnej stavby smerujúcej predovšetkým k zvýšeniu komfortu pre jej návštevníkov a celkovému zatraktívneniu v očiach širokej verejnosti. Pevne veríme, že s prvými výsledkami celkovej modernizácie objektu sa budú môcť zvedaví návštevníci oboznámiť v priebehu budúcoročnej letnej turistickej sezóny.

V období od apríla 2022 bolo vo Svidníku a na Dukle započatých aj množstvo ďalších prác a aktivít, ktorých cieľom je prispieť k celkovému zveľadeniu jednotlivých expozícií a objektov nachádzajúcich sa v správe VHÚ. V rámci Parku bojovej techniky vo Svidníku aktuálne prebiehajú práce spojené s čiastočnou renováciou jeho dominantného exponátu – dopravného lietadla Lisunov Li-2. Ich cieľom je (v závislosti od poveternostných podmienok) v priebehu najbližších mesiacov vykonať opravu, prípadne nahradenie jednotlivých mechanicky poškodených častí jeho trupu a krídel, ďalej výmenu okien v rámci jeho pilotnej kabíny, kompletné odstránenie starého náteru a napokon aj vyhotovenie nového ochranného konzervačného náteru v odtieňoch historicky zodpovedajúceho maskovania. Tieto plánované práce pritom nadväzujú na už v minulom roku vykonanú výmenu lietadlových okien v priestore pre pasažierov. Okrem toho je v priebehu najbližších týždňov plánovaná aj kompletná výmena vlajkových stožiarov umiestnených na kolonáde vedúcej k Pamätníku 1. československého armádneho zboru v ZSSR na Dukle. Svojho „nového šatu“ by sa do konca tohto kalendárneho roka mala dočkať aj časť interiérových priestorov Centrálnej expozície vo Svidníku, kde by mala byť realizovaná komplexná rekonštrukcia a modernizácia jej srdca – diorámy spolu s výstavnou miestnosťou a inštalovaný by mal byť aj nový systém vzduchotechniky. Začiatkom budúceho roka by potom chuť modernizácie mali po viac ako dekáde okúsiť aj ostatné priestory expozície, ktorá tak bude od budúcej sezóny pôsobiť v očiach návštevníkov ešte atraktívnejším dojmom. V nie poslednom rade treba tiež spomenúť, že v najbližšom období je v katastri obce Tokajík (okres Stropkov) plánované aj začatie prác spojených s celkovou obnovou pamätného miesta tzv. tokajíckej tragédie, kde bolo dňa 19. novembra 1944 Nemcami brutálne popravených 32 mužov. Práce by sa mali dotknúť predovšetkým vstupnej plochy do areálu, jeho obvodového múru a aj samotného pomníka.

Popri týchto vyššie uvedených aktivitách vykonali zamestnanci VHÚ – Mo Svidník VHM v rámci údržby a zveľaďovania objektov v správe VHÚ ďalšie množstvo menších štandardných prác, s výsledkom ktorých sa budú môcť už čoskoro oboznámiť účastníci pietnych aktov organizovaných pri príležitosti 78. výročia Karpatsko-duklianskej operácie a Dňa hrdinov KDO.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text a foto: Vojenský historický ústav Bratislava

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.