Vyhľadať
Close this search box.

MENU

Armádní muzeum Žižkov slavnostně otevřeno

za účasti prezidenta republiky Miloše Zemana


Zrekonstruované Armádní muzeum Žižkov a jeho nové expozice byly slavnostně otevřeny ve čtvrtek 20. října 2022. Této významné události v dějinách Vojenského historického ústavu Praha se účastnil prezident republiky Miloš Zeman. Dále byli přítomni ministr financí Zbyněk Stanjura, ministr spravedlnosti Pavel Blažek, náčelník Generálního štábu Armády České republiky generálmajor Karel Řehka a další představitelé politického a společenského života i zahraniční hosté.

Prezident České republiky Miloš Zeman ve svém úvodním slově kromě jiného poděkoval všem pracovníkům Vojenského historického ústavu Praha, kteří se na rekonstrukci muzea podíleli: „Chtěl bych vyjádřit obdiv a úctu všem, kteří překonali byrokratické překážky. Je to jejich dílo, není to dílo politiků, kteří by se neměli naparovat prací druhých… Je to dílo těchto lidí a těm bychom měli poděkovat.“ Prezident Zeman dále zmínil jeden z exponátů v nově připravené expozici Armádního muzea týkající se nasazení naší armády v Afghánistánu a v této souvislosti také hovořil o otázce mezinárodní bezpečnosti: „V naší neklidné době, kdy nukleární mocnost přepadá svého souseda, bychom neměli zapomínat ani na boj proti mezinárodnímu terorismu, a pokud tento boj vzdáme, pak vzdáváme dědictví naší armády.“

Ředitel Vojenského historického ústavu Praha, brigádní generál Aleš Knížek, ve svém projevu při otevření muzea řekl:

„Vážený pane prezidente, vážení váleční veteráni, vážené dámy, vážení pánové, jsem velmi rád, že vás tady mohu přivítat. Když v roce 2000 vláda České republiky přijala usnesení o renovaci významných památníků bojů za svobodu, nezávislost a demokracii, nikdo netušil, že cesta k dnešnímu dni bude tak dlouhá. Soubor budov Vojenského historického ústavu Praha, kde se nachází Armádní muzeum Žižkov, na svou rekonstrukci čekal nejdéle.

Během té doby jsme nezaháleli. Uskutečnili jsme mnoho výstav – v České republice i v zahraničí, rozšířili sbírkový fond o výjimečné exponáty a vydali řadu knih, které zaplnily bílá místa v naší novodobé historii. To nejdůležitější – tedy opravené muzeum – ale stále scházelo. Neutěšený stav budov nás tížil a limitoval v možnostech představit neuvěřitelné bohatství sbírkového fondu Vojenského historického ústavu Praha. Základ této sbírky položili naši vojáci, kteří během první světové války vstoupili do armády de facto neexistujícího státu, budoucího Československa.

Považovali jsme za svou povinnost vrátit tomuto místu jeho původní krásu – a ještě k ní něco přidat. K rekonstrukci stavby a vytváření nových expozic jsme přistupovali s pokorou a vědomím, jak velký historický význam tato instituce má pro naši republiku i armádu. Každá drobnost pro nás byla důležitá.

Když se připravoval první projekt rekonstrukce, pomáhal nám také syn generála Rudolfa Medka, zakladatele muzea. Ivan Medek tady s rodiči a mladším bratrem prožil celá třicátá léta, mohl nám proto popsat některé stavební a interiérové prvky, které se nedochovaly, zničili je nacisté a komunisté. Slíbil jsem Ivanu Medkovi, že muzeum opravíme. Druhoválečné i novodobé válečné veterány, s nimiž jsme se pravidelně setkávali a kteří se pozastavovali nad tím, proč se vše stále odkládá, jsem ubezpečoval, že to nevzdáme.

Před týdnem tato rekonstrukce získala titul Stavba roku 2022. Není to náhoda. Je to výsledek precizní práce mnoha lidí různých profesí – a to nejen mých kolegů z Vojenského historického ústavu Praha. Chci jim z celého srdce poděkovat.

Zanedlouho vstoupíte do chrámu českých vojenských dějin. Uvidíte unikátní předměty a osloví vás neokázalé hrdinství lidí, kteří naši historii i tradice utvářeli. Vítejte v muzeu, které patří České republice a její armádě.“

Náměstkyně ministryně obrany Blanka Cupáková při slavnostním otevření muzea poděkovala řediteli VHÚ brigádnímu generálu Knížkovi a vyzdvihla jeho osobní nasazení a vytrvalost při dlouholeté snaze o rekonstrukci muzea. „Velmi mě těší, že muzeum se pro veřejnost otevře v symbolický den – 28. října, kdy si připomínáme založení demokratického Československa. Se vznikem a historií republiky je toto muzeum neodmyslitelně spjato. Bylo vybudováno, aby uchovalo památku lidí, kteří svou lásku k naší zemi prokazovali skutky… Pečlivě a promyšleně utvářená sbírka Vojenského historického ústavu Praha vyniká rozmanitostí. Díky tomu nyní můžete navštívit jedno z nejlepších evropských vojenských muzeí. Rekonstrukce tohoto muzea je investicí do naší budoucnosti.“

Hovořil také ředitel Odboru muzeí VHÚ, plukovník Michal Burian, jenž vedl tým kurátorů a další spolupracovníků, kteří připravovali novou expozici Armádního muzea Žižkov. Plukovník Burian kromě jiného zmínil: „Vojenský historický ústav Praha spravuje zcela unikátní sbírku několika stovek tisíc předmětů, které spoluvytvářely naše dějiny, a disponuje týmem pracovníků, kteří vám jejich prostřednictvím připravili poutavou cestu naší historií od 6. století až do současnosti. V duchu nejlepších tradic českého muzejnictví jsme se snažili klást důraz na vypovídací schopnost unikátních exponátů a vhodně ji kombinovat s moderními audiovizuálními prvky.“

Dále připomněl historický odkaz našich předků: „Po několik let příprav a budování nových expozic jsme téměř každý den drželi v rukou předměty, které patřily lidem, bez jejichž obětí bychom zde dnes pravděpodobně neseděli. A netýká se to zdaleka jen unikátního souboru předmětů po parašutistech, kteří před 80 lety padli hrdinnou smrtí v pravoslavném chrámu sv. Cyrila a Metoděje…. Muzeum má přinášet především poučení a o vojenském muzeu to platí dvojnásob. Expozice Armádního muzea nepředstavují černobílou historii – ukazují hrdiny i zbabělce, statečné i zrádce. V části věnované holokaustu ukazují, jak šílené činy byli lidé schopni páchat před pouhými několika desítkami let. Prostor je věnován i represím let padesátých. Jedním z našich hlavních cílů bylo ukázat především mladé generaci, jak se může člověk pod vlivem ideologie během velmi krátké doby zcela proměnit, a jak nezastupitelnou roli v takovém okamžiku sehrávají lidé ochotní čelit zlu.

Rád bych na závěr poděkoval všem, kdo se na realizaci nových expozic podíleli a jmenovitě hlavním autorům jednotlivých částí – Janu Šachovi, Janu Biedermannovi, Janu Fedosejevovi, Zdeňku Špitálníkovi, Petru Bjačkovi, Janu Skramoušskému a Ivanu Fuksovi.“

*

Kompletní rekonstrukce budov Armádního muzea Žižkov byla realizována s ohledem na jejich historickou hodnotu a památkovou ochranu. Nejviditelnějším novým prvkem je celkové zastřešení dvorany, čímž vznikl prostor pro pořádání slavnostních akcí; dalším novým prvkem je prostor kavárny Café Kupka v nejvyšším patře jedné z budov, odkud je jedinečný výhled na Prahu. Armádní muzeum Žižkov bylo také letos v říjnu oceněno titulem Stavba roku, a to za „provedení rozsáhlých stavebních úprav a rekonstrukci stavby, kterými bylo dosaženo významného rozšíření využitelných ploch a změny účelu původních pro potřeby moderního muzejnictví, s vysokým respektem k památkové ochraně stavby a jejím umělecko-řemeslným prvkům, potřebám expozic a komfortu návštěvníků.“

Armádní muzeum Žižkov nyní disponuje celkem jedenácti expozičními a výstavními sály, jejichž plocha je přes 5 000 metrů čtverečních. Samotná expozice mapuje vojenské dějiny českého území od počátků až po současnou dobu a je podle chronologie členěna na sedm základních částí (podrobnější popis expozic včetně fotografií – ZDE). Ve čtyřech podlažích budov je umístěno přes 7000 předmětů ze sbírek Vojenského historického ústavu Praha. V drtivé většině jde o dobové originály, mnohdy zcela unikátní, s nevyčíslitelnou historickou hodnotou. Exponáty jsou umístěny v téměř třech stovkách vitrín.

Expozice kombinuje předměty, dokumenty či fotografie s filmovými ukázkami a nabízí širokou paletu moderních audiovizuálních prostředků. Jejich prostřednictvím je návštěvník podrobně informován o exponátech i jejich historickém kontextu, o českých i světových dějinách. Vizuální představení artefaktů včetně nasvícení bylo vytvořeno v duchu nejmodernějších trendů a díky nejvyspělejší osvětlovací technice. Specialitou celé expozice jsou „předměty s příběhem“, u nichž je návštěvník zevrubnou formou informován o osudech exponátu i lidí, kteří jsou s ním spojeni. Muzeum svým uspořádáním a koncepcí expozic bude jednoznačně patřit k vrcholům evropského vojenského muzejnictví.

Pro veřejnost bude muzeum otevřeno od pátku 28. října 2022 od 10.00.

Na další snímky a video se můžete podívat – ZDE nebo ZDE.

Text: Andrej Halada, Vojenský historický ústav Praha /r

Foto: Jan Schejbal, Ministerstvo obrany ČR

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.