Vyhľadať
Close this search box.

MENU

Jak si užít Armádní muzeum Žižkov:

Praktické rady pro návštěvníky týkající se prohlídek


Armádní muzeum Žižkov bylo otevřeno pro veřejnost v pátek 28. října 2022 a hned následující dny ukázaly, že zájem je mimořádný. Vzhledem k velkému zájmu veřejnosti a také rozsahu expozic nabízíme nyní několik praktických rad, které návštěvníkům mohou zážitek z muzea učinit příjemnějším a mohou si ho také přichystat na míru svým zájmům a požadavkům.

Armádní muzeum Žižkov je otevřeno celoročně, a to každý den kromě pondělí od 10.00 do 18.00. Vstup je ZDARMA a není třeba se omezovat na jedinou návštěvu. Muzeum a jeho expozice jsou otevřeny trvale a v režimu přístupném všem.

Typ prohlídky   

Expozice Armádního muzea Žižkov v současnosti zabírá pět tisíc metrů čtverečních, nachází se ve čtyřech patrech a tvoří ji celkem sedm jednotlivých částí. Jedná se o mimořádnou expozici jak svojí velikostí, tak chronologickým rozsahem – mapuje období od 6. století až po dnešek. Aby si návštěvníci muzeum užili a odnášeli si z něj dobrý zážitek, je vhodné předem uvážit, kolik času prohlídce věnovat. Nabízíme konkrétní typy prohlídek a jejich časovou náročnost.

Pro velmi podrobné a detailní poznání všech sedmi expozic muzea doporučujme rozvrhnout si návštěvu do dvou dnů, případně více návštěv ve větším počtu dní. Muzeum disponuje celkem sedmi tisíci exponáty, prohlédnout si všechny, poznat jejich historii atd., je časově určitě náročnější. Vstup do muzea je ZDARMA, není tedy potřeba se obávat, že opakované návštěvy muzea budou pro zájemce finančně náročné.

Vhodný časový rozvrh pro základní a přitom komplexní poznání muzea je jeden den. Sedm expozičních částí si lze rozdělit na dva úseky: dopolední návštěva prvních čtyř částí (Od počátků do roku 1740, další část 1740-1914, dále První světová válka a zážitková expozice Zákopy první světové války), poté je možné si odpočinout a občerstvit se v kavárně muzea Cafe Kupka (nachází se v nejvyšším patře jedné z budov). Následně v odpoledních hodinách navštívit tři zbývající části (Československo 1918-1938, dále 1938-1948 a druhá světová válka a období 1948 až současnost). Při takto rozvržené prohlídce lze expozice muzea poznat již zevrubně, návštěvník si také může odnést určité vědomí vzájemných historických souvislostí.

Pro rodiny s malými dětmi, pro zájemce, kteří se v oblasti vojenské historie teprve začínají orientovat, může být vhodná prohlídka půldenní. Ideálně buď dopolední, anebo odpolední. Upozorňujeme zároveň, že i pro toto poznání expozic je potřeba si vyhradit čas alespoň dvou hodin, přičemž tento typ prohlídky je povšechný a návštěvníkovi poskytne jen základní poznání a informace.

Způsob prohlídky a orientace v muzeu

Po vstupu do muzejních prostor hlavním návštěvnickým vchodem se návštěvník ocitá v hlavní recepci muzea. Naproti recepci naleznou návštěvnici bílé skříňky, do kterých se ukládají batohy. Pokud by tyto skříňky byly již plné, jsou další k dispozici o patro níže. Obsluha recepce a kustodi muzea jsou již zde k dispozici a návštěvníkům mohou poradit a navést je.

Expozice muzea je koncipována chronologicky od nejstarších dob po současnost, a to tak, že návštěvník prochází muzeem odshora dolů. První část – tedy expozice pravěku, středověku a ranného novověku až do roku 1740 – je umístěna v druhém patře budovy, stejně tak je v tomto patře umístěna druhá expozice, roky 1740-1914. Návštěvník se do samotného začátku celé expozice, tedy do druhého patra, dostane po schodišti anebo výtahem. Schodiště i výtah jsou za skleněnými dveřmi dělícími recepci od foyer, hned za dveřmi se návštěvník vydává vpravo a poté míří výtahem či po schodech vzhůru.

Po prohlídce dvou zmíněných expozic sejde návštěvník do prvního patra, kde je expozice První světové války, je zde zážitková expozice Zákopy první světové války a expozice Československo 1918-1938. Následně návštěvník opět sejde o patro níže – do přízemí, kde je recepce – ale zde se nezastavuje a jde ještě o patro níže, kde je expozice Druhé světové války. Po jejím absolvování pak opět vchází do přízemí s recepcí: konkrétně přímo naproti východu z expozice Druhé světové války jsou dveře vchodu do expozice 1948 až současnost. Když návštěvník projde touto závěrečnou částí, ocitá se přímo u recepce muzea, tedy i u skříněk, kde si odkládá batohy atd.

Pro pohyb mezi jednotlivými patry lze využívat návštěvnický výtah. Expozice jsou ve výtahu v patrech označených 0 až 2. Pro osoby se sníženou možností pohybu je expozice Druhé světové války, která je v podzemním podlaží, opatřena samostatným výtahem-plošinou (jezdí pouze v podlažích -1 až 0). Tento výtah návštěvníkům zpřístupňuje obsluha muzea, resp. je k dispozici na požádání v recepci či u kustodů.

Do kavárny Cafe Kupka je vhodné dopravit se výtahem, nachází se ve třetím patře budovy. Kavárna má otevřeno po dobu otevírací doby muzea, tedy od 10.00 do 18.00.

Upozorňujeme návštěvníky, že zhruba třicet minut před zavírací dobou mohou být kustody a dalšími pracovníky muzea upozorňováni, že se blíží zavírací doba a je tedy vhodné prohlídku expozic postupně ukončovat.

Základní informace o Armádním muzeu Žižkov naleznete – ZDE.

Podrobnější informace o jednotlivých expozicích muzea najdete – ZDE.

Text a foto: Vojenský historický ústav Praha

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.