MENU

Dejepis „trochu inak“ a spomienkové stretnutia

pri príležitosti 78. výročia oslobodenia Svidníka


Z hľadiska priebehu vyučovacieho procesu predstavoval 18. január 2023 pre viac ako dvesto žiakov piatich základných škôl sídliacich v meste Svidník aspoň „chvíľkové“ vybočenie zo štandardne zabehnutých koľají.

V priestoroch Centrálnej expozície Vojenského historického ústavu – Múzejného oddelenia Svidník Vojenského historického múzea sa totiž uskutočnil premiérový ročník akcie s názvom Dejepis „trochu inak“. Po takmer trojročnej odmlke, zapríčinenej mimoriadnou situáciou súvisiacou so šírením sa ochorenia Covid-19, sa akciou nadviazalo na predchádzajúcich desať úspešných ročníkov tradičnej „januárovej“ vedomostnej súťaže s názvom Z histórie svidníckeho regiónu. Na jej príprave sa v úzkej spolupráci so svidníckym múzejným pracoviskom Vojenského historického ústavu Bratislava podieľal aj Mestský úrad vo Svidníku.

Počas uvedenej akcie boli žiaci spolu s učiteľmi rozdelení do piatich skupín, pričom každá z nich si najskôr v čerstvo zmodernizovaných priestoroch múzea mala možnosť pozrieť prvú časť vojnového dokumentu s názvom Dukla – krev a mýtus: Osudný obzor a získať množstvo informácií súvisiacich s predpokladmi a priebehom Karpatsko-duklianskej operácie na území dnešnej Poľskej republiky. Tie boli pritom doplnené o veľmi cenné výpovede bývalých príslušníkov 1. československého armádneho zboru v ZSSR, ktorí sa tejto operácie priamo zúčastnili.

Po skončení dokumentu pokračovala netradičná hodina dejepisu podrobnou komentovanou prehliadkou Centrálnej expozície s názvom Vojenské dejiny Slovenska v rokoch 1914 – 1945. Počas nej boli žiaci jednak oboznámení s konkrétnymi historickými udalosťami a taktiež jednotlivými vystavenými zbierkovými predmetmi.

Celý exkurz napokon zakončila komentovaná prehliadka Parku bojovej techniky a Pamätníka sovietskej armády nachádzajúcich sa v tesnej blízkosti budovy múzea, ktorej sa pre nepriaznivé počasie zúčastnila iba jedna skupina, zvyšné absolvovali túto časť akcie „iba“ z priestorov vonkajšieho balkóna expozície.

Celkovo pilotný ročník tejto akcie vnímali všetci zúčastnení veľmi pozitívne, s vedomím, že získané poznatky budú môcť onedlho, začiatkom mája tohto roku, využiť v rámci pripravovanej vedomostnej súťaže s názvom Svidník a okolie v čase druhej svetovej vojny, pri príležitosti 78. výročia ukončenia druhej svetovej vojny a Dňa víťazstva nad fašizmom.

V dopoludňajších hodinách sa na druhý deň, 19. januára 2023, konali spomienkové stretnutia pri príležitosti 78. výročia oslobodenia mesta Svidník. Pietne akty pripomínajúce hrdinstvo a obete československých a sovietskych vojakov sa podľa štandardného scenára uskutočnili najskôr v areáli Pamätníka 1. československého armádneho zboru v ZSSR na Dukle, potom pokračovali pri soche armádneho generála Ludvíka Svobodu vo Svidníku a napokon boli ukončené tichým položením vencov na Pamätníku sovietskej armády. Po uskutočnení pietnych aktov celý program ukončila slávnostná recepcia spojená s prehliadkou čerstvo zrekonštruovanej časti Centrálnej expozície.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text: Mgr. Peter Holík
Foto: VHÚ – Mo Svidník VHM

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.