MENU

Identifikačná karta pre zahraničný

letecký personál (AC 2 Mikuláš Grofčík)


Identity Card for Foreign Air Personnel – identifikačná karta pre zahraničný letecký personál – bola osobným dokladom príslušníkov zahraničného leteckého personálu britského Kráľovského letectva všetkých hodností, ktorý bol vydávaný na predpísanom tlačive (Form 1250 (F)). Štátna príslušnosť vojaka bola otlačená na prednej strane dokladu.

Preukaz č. 14753 bol vydaný AC2 Mikulášovi Grofčíkovi (služobné číslo 788259) 16. apríla 1942. Predpísaný formulár na vnútornej strane uvádza okrem služobného čísla, hodnosti a mena vojaka aj jeho zaradenie, záznamy o povýšení, opis vojaka a dátum narodenia, osobnú fotografiu a podpis. Mikuláš Grofčík (podľa uvedených osobných údajov) sa narodil 31. mája 1917, mal 174 cm, bol strednej postavy, mal zelené oči a plavé vlasy.

Celý text a ďalšie snímky nájdete – TU.

Text: PhDr. Viera Jurková, VHÚ – VHM Piešťany
Foto: VHM Piešťany

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.