MENU

Štábny kapitán gšt. JUDr. Jozef Bevelaqua

Narodil sa 11. 2. 1914 v Novej Bani. Po skončení ľudovej školy v Novej Bani pokračoval v štúdiu na štátnom reformnom reálnom gymnáziu v Leviciach (1923 – 1931), ktoré ukončil maturitou. V rokoch 1931 – 1934 študoval právo na Univerzite Komenského v Bratislave. Po skončení 2. ročníka vysokoškolského štúdia bol prezentovaný na výkonanie prezenčnej služby.

V rokoch 1934 – 1935 absolvoval Školu pre výchovu dôstojníkov pechoty v zálohe v Levoči a v rokoch 1935 – 1937 Vojenskú akadémiu v Hraniciach na Morave. Po jej skončení bol menovaný za poručíka pechoty pešieho pluku 4. V rámci materského pluku následne prešiel základnými veliteľskými funkciami na stupni čata – rota.

Celý text nájdete – TU.

Text: Mgr. Alexej Maskalík, PhD., VHÚ Bratislava
Foto: zbierka JUDr. Jaroslava Kozolku, LL.M., MBA, VHÚ-VHA Bratislava

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.