MENU

Noc múzeí a galérií 2023 vo VHM

Vojenský historický ústav (VHÚ) sa prostredníctvom oboch oddelení Vojenského historického múzea (VHM) v Piešťanoch a vo Svidníku dňa 13. mája 2023 zapojil už do 19. ročníka celoeurópskeho podujatia s názvom Noc múzeí a galérií. Podujatie býva každoročne organizované pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí pod patronátom Rady Európy. Cieľom podujatia je v čo najväčšej možnej miere prezentovať kultúrne dedičstvo, význam jeho ochrany a šírenie informácií o kultúrnej rozmanitosti jednotlivých krajín i regiónov Európy. Kultúrne podujatie sa uskutočnilo pod záštitou dočasne povereného ministra obrany SR.

VHM Piešťany sprístupnilo návštevníkom obe svoje stále expozície Výzbroj československej armády v rokoch 1945 – 1992 a Slováci v rovnošatách 1848 – 2020 v čase od 13.00 h do 21.00 h. Pre verejnosť bol pripravený zaujímavý program v podobe prezentácie Klubu vojenskej histórie ČSĽA Piešťany, ktorý si v spolupráci so zamestnancami múzea pripravili niekoľko atraktívnych stanovísk. Takmer tisícka návštevníkov si tak v priebehu poobedia mohla okrem samotných expozícií prezrieť aj výstavu spojovacej techniky a technických prostriedkov prieskumu a chladných a palných zbraní. Jednou z najväčších atrakcií bola možnosť vyskúšania si fungovanie mínohľadačky v praxi. Súčasťou programu bola aj propagácia OS SR príslušníkmi Personálneho úradu OS SR – Regrutačnej skupiny Trenčín. Vojenskí múzejníci počas celého podujatia premietali dokumentárne filmy s vojenskou tematikou. Po zotmení boli pomocou LED svietidiel osvetlené niektoré vojenské lietadlá a vrtuľníky prezentované vo vonkajšej časti stálej expozície Výzbroj čs. armády v rokoch 1945 – 1992. V neposlednom rade mali návštevníci možnosť navštíviť multimediálnu prezentačnú miestnosť či využiť moderné IKT prostriedky, ako napríklad interaktívne dotykové infokiosky či infopanely.

Vo Svidníku si vojenskí múzejníci v spolupráci s mestom Svidník, Centrom voľného času Svidník, Klubom vojenskej histórie Dukla z Prešova, Klubom vojenskej histórie Svoboda z Ruskova, Klubom vojenskej histórie Karpaty zo Sniny a ďalšími subjektmi pre takmer 2000 návštevníkov rovnako pripravili bohatý kultúrno-spoločenský program, ktorý prebiehal od 15.00 h do 21.00 h nielen priamo v budove múzea, ale aj v priľahlom múzejnom areáli a Parku bojovej techniky. Okrem sprístupnenia stálej expozície Vojenské dejiny Slovenska v rokoch 1914 – 1945 bolo pre návštevníkov v miestnosti tzv. Diorámy pripravené aj celodenné premietanie historických dokumentov z dielne VHÚ a pre najmenších návštevníkov sa zase v zrekonštruovanej spoločenskej miestnosti premietali rôzne rozprávky. V areáli pred budovou múzea prebiehal medzitým zaujímavý a bohatý sprievodný program, ktorý bol rozdelený na statické a dynamické ukážky. V rámci statických ukážok prezentovali zamestnanci VHM zvedavým návštevníkom zaujímavé a výnimočné zbierkové predmety zo zbierok múzeá – ručné palné zbrane. Počas celého programu poskytli príslušníci Regrutačnej skupiny Prešov záujemcom aj množstvo informácií a propagačného materiálu o profesionálnej službe v OS SR. Ďalej boli pre návštevníkov k dispozícii aj statické ukážky kolesovej techniky a výzbroje 65. prieskumného práporu Prešov, 21. mechanizovaného práporu Trebišov a vozidiel i výzbroje Vojenskej polície Prešov. Okrem toho si deti vďaka prieskumníkom z Prešova mali možnosť vyskúšať štandardný vojenský padák, pričom pod dohľadom vojakov z Trebišova zase mohli prekonať štandardnú prekážkovú dráhu spojenú s hodom granátu na stojacu figurínu. K dispozícii boli taktiež diorámy jednotlivých klubov vojenskej histórie, ktoré boli doplnené o vystavenú dobovú techniku. Napokon pre tých najmenších návštevníkov a ich rodičov bol k dispozícii aj stánok Centra voľného času Svidník, ktoré v ňom organizovalo rôzne detské aktivity, vrátane veľmi obľúbeného maľovania na tvár a malej prekážkovej dráhy.

V rámci hlavného programu sa predstavili s dynamickou ukážkou príslušníci Hasičského a záchranného zboru SR, príslušníci 65. prieskumného práporu v Prešove s ukážkou boja z blízka a nacvičenej zostavy spojenej so streľbou a jednotlivé kluby vojenskej histórie. Tie divákom ponúkli jednak ukážku streľby z historického 45-mm sovietskeho protitankového kanóna vzor 1937, ale aj možnosť priamo si vyskúšať streľbu z historických ručných palných zbraní. Po tomto zaujímavom spestrení sa s kynologickou ukážkou predviedli aj príslušníci Vojenskej polície Prešov. Tí divákov oboznámili s technikami výcviku psov tesne po ich výbere a zaradení do služby, pričom samozrejme nechýbalo ani klasické dolapenie a spacifikovanie páchateľa. Záver dynamickej časti programu zabezpečili opäť príslušníci 65. prieskumného práporu v Prešove ukážkami prepadu vozidla a zaistenia záujmovej osoby.

Aj v tomto roku bohatá účasť návštevníkov potvrdila atraktívnosť a obľúbenosť tohto podujatia. Expozície, sprístupnené v jediný deň celého kalendárneho roku aj v neobvyklých v neskorších večerných hodinách, a množstvo sprievodných aktivít, zážitok z ktorých umocnilo príjemné májové počasie, prilákali množstvo malých i veľkých milovníkov vojenskej histórie a techniky. Pevne veríme, že naši návštevníci si odniesli veľa príjemných dojmov a zážitkov.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text a foto: VHÚ-VHM Piešťany /r

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.