MENU

Podplukovník pechoty Walter Domes

Narodil sa 21. 11. 1900 v Přerove. V rokoch 1911 – 1917 absolvoval vyššiu reálku s maturitou s vyučovacím jazykom nemeckým v Olomouci. Dňa 15. 3. 1918 nastúpil ako jednoročný dobrovoľník na radovú službu v pešom pluku 54 do posádky Sanok (Halič), od 6. 6. do 28. 10. 1918 sa zúčastnil bojov na talianskom bojisku ako veliteľ družstva.

Dňa 12. 10. 1920 nastúpil na výkon vojenskej služby v pešom pluku 6 v Olomouci. V rokoch 1920 – 1922 študoval vo Vojenskej akadémii v Hraniciach na Morave, ktorú ukončil v hodnosti poručíka pechoty.

Celý text a ďalšie snímky nájdete – TU.

Text: Ing. Peter Krajčírovič, VHÚ – VHA
Foto: VHÚ-VHA Bratislava

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.